gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Ikgadējais pārskats word.gif - 648 B par biznesa projekta īstenošanas rezultātiem un sasniegto sociālo ietekmi

*Ikgadējais pārskats par biznesa projekta īstenošanas rezultātiem un sasniegto sociālo ietekmi
jāiesniedz katru gadu līdz 1. maijam par iepriekšējā kalendārā gada darbības rezultātiem un sasniegto sociālo ietekmi.

UZ REĢISTRA SADAĻU

UZ PROJEKTA SADAĻU

 

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB