gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros 2016.gada septembrī izveidota Uzraudzības padome, kas darbojas saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu nolikumu. Padomes sastāvā ir pilnvaroti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī no nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem). Daļa Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvju padomē piedalās novērotāju statusā.

Padomes uzdevumi:

  • uzraudzīt projekta īstenošanu;
  • sniegt finansējuma saņēmējam ieteikumus un konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmā;
  • saskaņot projekta starprezultātu novērtējumu un priekšlikumus tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai.