gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

pilnais_ansamblis.jpg - 158.08 KB

Aktuālā informācija par ESF projekta (Nr.9.2.1.2/15/I/001) "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" pirmo, trešo un ceturto aktivitāti

2017. gada 26. janvārī Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejai tika prezentēta aktuālā informācija par ikgadējo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu, jaunas metodoloģijas izstrādi iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti), kā arī tika saskaņota zinātniskā pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū iecere, lai varētu turpināt pārrunas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD).


2017. gada 26. janvāra prezentācijapdf.gif - 641 B