gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  (VDEĀVK)

ERAF projekts "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana"

Projekta ieviešanas laiks - 27.10.2009.-26.01.2012.

e-pakalpojumi:

Projekta rezultātā tiks ieviesti 6 e-pakalpojumi (3 pakalpojumi VDEĀVK klientiem - privātpersonām, 2 - ģimenes ārstiem, 1 - universālais pakalpojums automātiskai informācijas par personas invaliditātes statusu sniegšanai citām valsts institūcijām).

Aktivitātes:

Projekta rezultātā tiek veikta VDEĀVK arhīva lietu digtalizācija, pārskatot arhīva lietas, kuru dati nav pieejami Invaliditātes informatīvajā sistēmā (IIS), atlasot aktīvās klientu lietas un ievadot tās IIS. Līdz projekta beigām tiks digitalizēti 18000 aktīvo klientu lietu (uz šodienu IIS ievadīti dati par 17100 aktīvajām klientu lietām).

Rezultāti:

Projekta rezultātā tiek izveidotas vai uzlabotas saskarnes ar citu institūciju informācijas sistēmām, kur izveidota un pieņemta ekspluatācijā tiešsaistes datu apmaiņas sistēma ar PMLP Iedzīvotāju reģistru, kur automātiski tiek iegūti VDEĀVK klientu aktuālie dati, kā arī tiek pilnveidotas saskarnes ar VSAA un SIVA informācijas sistēmām, kur VDEĀVK veic automātisku invaliditātes datu nodošanu.

Projekta rezultātā veikta IIS pilnveidošana atbilstoši e-pakalpojumu darbināšanas prasībām, jaunā Invaliditātes likuma prasībām, VDEĀVK darbības un ekspertīzes veikšanas procesu optimizācijai, arhīva moduļa izstrāde, sasaistes ar rindu vadības sistēmu nodrošināšana, darbu plānošanas moduļa izstrāde, atskaišu sagatavošanas moduļa izstrāde un ieviešana u.c.