gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Valsts Darba Inspekcijas VDI projekts

 

"Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana";

 

Projekta īstenošanas laiks - 36 mēneši (05.11.2009 -04.11.2012);

 Mērķis:

1) ieviest sešpadsmit VDI e-pakalpojumus,

2) izveidot integrētu informācijas sistēmu,  integrējot to ar Iedzīvotāju reģistru,  Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu un citu valsts pārvaldes institūciju reģistriem un informācijas sistēmām Valsts informācijas sistēmu savietotājā, tādā veidā

3) nodrošināt efektīvu darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jomas uzraudzības un kontroles informatīvo bāzi, sekojoši, paaugstinot darba efektivitāti un radot resursu ietaupījumu VDI, samazinot administratīvo slogu uz Latvijas iedzīvotājiem, pilnveidojot un efektivizējot starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu tiešsaistē;

 

 REZULTĀTS: - īstenojot projektu, tiks izveidoti 16 e-pakalpojumi:

 • Iesniegums VDI un VDI atbildes saņemšana;
 • VDI amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
 • VDI izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
 • Darba devēja paziņojums VDI par novērstajiem pārkāpumiem;
 • Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences jomā;
 • VDI atļauja bērnu nodarbināšanai;
 • Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
 • VDI sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
 • Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
 • Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
 • Darba vietas higiēniskais raksturojums;
 • Ziņojums par arodslimības gadījumu;