gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Ieskats sabiedrībā balstītajos pakalpojumos Rīgā

LM vadītā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu tuvāko gadu laikā Latvijas pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. 29.jūlijā Rīgā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils novada domes pārstāvji, lai kopā ar Labklājības ministrijas speciālistiem apmeklētu sabiedrībā balstīto pakalpojumu labās prakses piemērus.

Foto:
Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”   dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Dienas centrs ļauj klientu vecākiem saglabāt iespēju pašiem strādāt, pa dienu uzņemoties rūpes par viņu jau pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuriem nepieciešama aprūpe. Šeit cilvēki mācās rūpēties par sevi, zinošu speciālistu pavadībā atbilstoši savām spējām apgūstot dažādas ikdienā svarīgas prasmes – sazināties, ģērbties, ēst vai lasīt, vai savam un citu priekam – liet sveces. Centra darbinieku rūpes un zināšanas ik dienu apliecina, ka ikviens cilvēks, saņemot sev vajadzīgo atbalstu, var dzīvot piepildītu un jēgpilnu dzīvi.

lkpdzx.png - 847.91 KB

Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” grupu dzīvokļos Imantā dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Saņemot individuālu atbalstu, cilvēki var dzīvot patstāvīgu dzīvi un strādāt sev piemērotu darbu.

gdx.png - 887.3 KB

 Arī biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” grupu māja ir iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot patstāvīgi. Dzīvojot grupu mājā, cilvēks saņem atbalstu no speciālistiem, tomēr pats ir noteicējs par savu dzīvi. Vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, šādas grupu mājas un dzīvokļi ļauj būt drošiem, ka arī nākotnē, kad viņu pašu bērns gribēs dzīvot atsevišķi vai varbūt vecāki vairs nevarēs nodrošināt nepieciešamo aprūpi, jau pieaugušajam bērnam būs iespēja dzīvot patstāvīgi, saņemot atbalstu no pašvaldības.

mmx.png - 566.76 KB

 

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” specializētajā galdniecības darbnīcā “Skaida” cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem strādā ar koku, radot skaistas un noderīgas lietas – piemēra, izgatavo virtuves piederumus vai, pacietīgi šķeļot skalus, sien iekura kūlīšus.
skaidax.png - 919.02 KB

 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atelpas brīža pakalpojumā, mīlīgās telpās, kas iekārtotas līdzīgi bērnudārzam, līdz pat 45 dienām gadā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem var pieskatīt speciālisti, ļaujot vecākiem atpūsties un atgūt spēkus.

abx.png - 441.18 KB