gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Labklājības ministrijā 28. septembrī viesojās Bosnijas un Hercegovinas statistikas iestāžu pārstāvji, lai mācību vizītes par Eiropas  integrētās sociālās  aizsardzības  statistikas sistēmu (ESSPROS) Latvijā ietvaros iepazītos ar ESSPROS kvalitatīvās informācijas izstrādes procesu un statistikas par sociālās palīdzības un  sociālo pakalpojumu jomu apkopošana Labklājības ministrijā. Centrālā statistikas pārvalde organizē šo vizīti Eurostat Twinning projekta „Atbalsts valsts un autonomo administratīvo vienību statistikas iestādēm, 4. etaps” ietvaros.

13.jpg - 184.84 KB

 

22.jpg - 215.31 KB

44.jpg - 209.89 KB

52.jpg - 178.29 KB