gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Sociālās uzņēmējdarbības konference 2017
 
a_konferences_dalibnieki.jpg - 404.34 KB
b_lm_atklasana_noslegums.jpg - 185.89 KB
c_arvalstu_viesi_1.jpg - 205.36 KB
d_lm_altum_1.jpg - 279.37 KB
e_izveleslekcijas_1.jpg - 308.33 KB
f_lm_altum_arvalstu_viesi.jpg - 247.38 KB