gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem ir pieejami bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. 

Kārtību, kādā bērniem šajā gadījumā par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nosaka MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām".

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā, ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē un bērnu aprūpes iestādē (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 vai līdz 60 dienām).

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, sniedz Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds" saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

Lai bērns saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, vienam no cietušā bērna vecākiem, aizbildņiem, iestādes (bērnu aprūpes iestāde, sociālās korekcijas izglītības iestāde vai ieslodzījuma vieta) vadītājam, audžuģimenei vai bāriņtiesai jāpieprasa psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par bērnu.

Psihologs vai sociālais darbinieks 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasīto atzinumu.

Atzinumā norāda:

 • vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;
 • nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;
 • vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu koordinē pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi;
 • psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
 • izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda bērnam sniegta).

Pašvaldības sociālais dienests saņemtos dokumentus izskata un 3 dienu laikā bērna vecākam, iestādes vadītājam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai izsniedz nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai kādā no minētajām vietām:

 • dzīvesvietā vai iestādē pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi attiecīgu līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 48.punktu - no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā sniedz psihologs, psihoterapeits vai sociālais darbinieks, kas ir apguvis mācību programmu no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai un ieguvis attiecīgu sertifikātu);
 • Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Latvijas Bērnu fonds
Brīvības gatve 310 - 75,
Rīga, LV - 1006
www.lbf.lv

Fakss: 67541814
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Viceprezidente: Vaira Vucāne
Tālrunis: 67542072