gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē

Persona ar invaliditāti, kura mācās vai studē, mācību gada laikā vienlaicīgi ar asistenta pakalpojumu pašvaldībā var saņemt arī asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Izglītības iestāde slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma sniedzēju un personu ar invaliditāti (vai viņa likumisko pārstāvi). Piešķirot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piešķirtā asistenta pakalpojuma apjoms izglītības iestādē netiek ņemts vērā.
Asistenta pakalpojumu pašvaldībā, ja personai ir piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē, var izmantot, lai nokļūtu līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Jāņem vērā, ka jautājumi, kas saistīti ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, nav pašvaldības kompetencē. Asistenta pakalpojumu izglītības procesā nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.
Asistenta pakalpojums izglītības iestādē šobrīd netiek nodrošināts personām, kuras studē augstākās izglītības iestādēs. Līdz ar to personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuriem atzinums, par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniegts sakarā ar redzes traucējumiem, asistenta pakalpojums pašvaldībā paredzēts ne tikai, lai nokļūtu izglītības iestādē un atpakaļ, bet arī, lai palīdzētu apgūt izglītības programmu.