gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

LM dokumentu projekti

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departaments

Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam.

Priekšlikumi: līdz 25.01.2018.
Dokuments: Plāna projekts
Izziņa par saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem
Atbildīgais: Agnese Gaile, Tālr.: 67021625, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ES Struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 
 

Priekšlikumi: līdz 29.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi"


Priekšlikumi: līdz 29.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Krīgere, 67021561, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi” 


Priekšlikumi: līdz 15.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi" 

Priekšlikumi: līdz 25.02.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)
Priekšlikumi: līdz 25.02.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Sociālo pakalpojumu departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” 
Priekšlikumi: līdz 03.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, tel. 67021634, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālo rehabilitāciju, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"

Priekšlikumi: līdz 15.10.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Martinsone, Tālr.: 64331825, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"

Priekšlikumi: līdz 22.08.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elvīra Grabovska, Tālr.: 67021671, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Bērnu un ģimenes politikas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Aizgādnības informācijas sistēmas noteikumi” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.352 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību””

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”"
Priekšlikumi: līdz 11.01.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālās apdrošināšanas departaments

Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas
Priekšlikumi: līdz 14.01.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

Priekšlikumi: līdz 31.12.2018.

Dokuments: Normatīvais akts un likumprojekts

Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”

Priekšlikumi līdz: 16.11.2018.
Dokuments: Ministru kabineta noteikumi
Atbildīgais: Liene Ramane, 67021678, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”
Priekšlikumi līdz: 31.10.2018.
Dokuments: Likumprojekts
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Informatīvais ziņojums "Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu"

Priekšlikumi līdz: 22.07.2018.
Dokuments: Informatīvais ziņojums
Atbildīgais: Liene Ramane, 67021678, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" 

Priekšlikumi: līdz 16.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informatīvais ziņojums „Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecības jautājumos" 

Priekšlikumi: līdz 11.07.2018.
Dokuments: Informatīvais ziņojums
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr.490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 28.05.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Priekšlikumi: līdz 15.02.2018.
Dokuments: Normatīvā akta projekts
Atbildīgais: Sandra Rucka, tālr. 67021607, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Dokuments: Normatīvais akts
Priekšlikumi: līdz 14.12.2017.
Atbildīgais: Dace Trušinska, Tālr.: 67021553, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Priekšlikumi līdz 29.07.2017.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
Priekšlikumi līdz 14.07.2017.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Inese Upīte, 67021687, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Priekšlikumi līdz 21.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inese Upīte, 67021687, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba tirgus politikas departaments 

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 26.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”

Priekšlikumi: līdz 20.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Aina Liepiņa, 67021519, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
Priekšlikumi: līdz  01.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā
Priekšlikum līdz 26.11.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Priekšlikumi: līdz 16.08.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālās iekļaušanas politikas departaments

Ministru kabinete noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību"

Priekšlikumi: līdz 28.09.2018.
Dokuments: Normatīvais akts ; Noteikumi
Atbildīgais: Einārs Grāveris, 67021593, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plāna projekts "Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2018 - 2021.gadam"

Priekšlikumi līdz 06.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un plāns
Atbildīgais: Inese Vilcāne, T.64331836, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plāna projekts "Pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plānu 2018-2020. gadam".

Priekšlikumi līdz 06.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un plāns
Atbildīgais: Aiga Lukašenoka, 67021691, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 09.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ruta Veidliņa, 67782951, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam
Priekšlikumi līdz 20.03.2018.
Dokuments: Plāns
Atbildīgā: Evija Kūla, 64331826, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Darba aizsardzības likumā
Priekšlikumi: līdz 05.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un Anotācija
Atbildīgais: Māra Vīksne, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam.
Priekšlikumi: līdz 16.11.2018.
Dokuments: Plāns
Atbildīgais: Māra Vīksne, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK noteikumu projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta 2014. gada 3. septembra rīkojums Nr. 475 "Par Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK rīkojuma projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.