gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Informācija par progresu ANO Konvencijas " Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanai