gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Vecuma pensija

Tālāk>

Latvijā vīriešiem un sievietēm vecuma pensijas piešķiršanas vecums ir vienāds. 2017.gadā tie ir 63 gadi.

 

Katrs cilvēks pats var izvēlēties, kad iet pensijā.

Nav obligāti pensionēties, sasniedzot pensijas vecumu.

Arī tad, ja cilvēks ir sasniedzis pensijas vecumu, viņš var turpināt strādāt un pensionēties vēlāk.

 

Pensijas lielums ir atkarīgs no veiktajām sociālajām iemaksām.

Tas ir atkarīgs arī no cilvēka vecuma, kādā viņš iet pensijā.

 

Ir īpaši nosacījumi, pēc kuriem aprēķina vecuma pensiju.

 

Vecuma pensiju aprēķina no uzkrātā pensijas kapitāla.

Pensijas kapitālu veido

par katru cilvēku reģistrētā sociālās apdrošināšanas iemaksu summa.

Tai klāt vēl nāk ikgadējais ieguldījumu pieaugums.

 

Ir noteikts pensijas minimālais apmērs.

Vecuma pensijas minimālais apmērs

nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

 

2017. gadā tas ir 70,43 eiro, bet invalīdam kopš bērnības -  117,39 eiro.

Šim pabalstam tiek piemēroti attiecīgi koeficienti.

Tie ir atkarīgi no darba stāža ilguma.

 

istock_000004396185small.jpg - 371.12 KB
Pensionāri atpūtas brīdī
 

Tālāk>