gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Projekta dalībnieki 

Aizkraukles rajons

1.    Aizkraukles 1.vidusskola
2.    Aizkraukles pagasta sākumskola
3.    Aizkraukles pilsētas sākumskola
4.    Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
5.    Bebru pamatskola
6.    Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola
7.    Daudzeses pamatskola
8.    Jaunjelgavas vidusskola
9.    Kokneses vidusskola
10.  Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola
11.  Neretas vidusskola
12.  Odzienas pamatskola
13.  Pilskalnes pamatskola
14.  Pļaviņu vidusskola
15.  Seces pamatskola
16.  Sunākstes pamatskola
17.  Vīgantes pamatskola
18.  Zalves pamatskola

Alūksnes rajons 

19.  Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skola
20.  Alūksnes vidusskola
21.  Annas pamatskola
22.  Bejas pamatskola
23.  Dāvja Ozoliņa pamatskola
24.  Ilzenes pamatskola
25.  Jaunlaicenes pamatskola
26.  Malienas pamatskola
27.  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
28.  Sikšņu pamatskola
29.  Trapenes pamatskola
30.  Veclaicenes pamatskola
31.  Ziemeru pamatskola 

Balvu rajons
 
32.  Balvu pilsētas ģimnāzija
33.  Balvu vakara (maiņu) vidusskola
34.  Upītes pamatskola
35.  Vectilžas pamatskola
36.  Viļakas pamatskola
37.  Viļakas Valsts ģimnāzija 

Cēsu rajons

38.  Amatas vidusskola
39.  Cēsu pilsētas ģimnāzija
40.  Cēsu pilsētas pamatskola
41.  Drabešu internātpamatskola
42.  Dzērbenes vidusskola
43.  Inešu pamatskola
44.  Līgatnes vidusskola
45.  Pētera pamatskola
46.  Priekuļu vidusskola
47.  Raunas vidusskola
48.  Rozulas pamatskola
49.  Skujenes pamatskola
50.  Stalbes vidusskola
51.  Taurenes pamatskola
52.  Zaubes pamatskola

Daugavpils rajons

53.  Bebrenes vidusskola
54.  Biķernieku pamatskola
55.  Birznieku pamatskola
56.  Eglaines pamatskola
57.  Ilūkstes 1.vidusskola
58.  Ilūkstes 2.vidusskola
59.  Kalupes pamatskola
60.  Lāču pamatskola
61.  Līksnas pamatskola
62.  Medumu vidusskola
63.  Naujenes pamatskola
64.  Nīcgales pamatskola
65.  Randenes pamatskola
66.  Salienas vidusskola
67.  Silenes pamatskola
68.  Subates pamatskola
69.  Špoģu vidusskola
70.  Vaboles vidusskola
71.  Zemgales vidusskola

Daugavpils pilsēta 

72.  Daugavpils 12.vidusskola
73.  Daugavpils 3.vidusskola
74.  Daugavpils Vienības pamatskola
75.  Daugavpils 16.vidusskola
76.  Daugavpils 8.pamatskola
77.  Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs
78.  Daugavpils 13.vidusskola
79.  J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
80.  Daugavpils 9.vidusskola
81.  Daugavpils 7.pamatskola
82.  Daugavpils 11.pamatskola
83.  Daugavpils 1.speciālā skola
84.  Daugavpils 5.pamatskola
85.  Daugavpils Ruģeļu pamatskola
86.  Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola
87.  Daugavpils 17.vidusskola
88.  Daugavpils 10.vidusskola
89.  Daugavpils Valsts ģimnāzija
90.  Daugavpils 15.vidusskola

Dobeles rajons

91.  Annas Brigaderes pamatskola
92.  Annenieku pamatskola
93.  Bēnes vidusskola
94.  Bērzes pamatskola
95.  Bikstu pamatskola
96.  Dobeles Kristīgā pamatskola
97.  Dobeles 2. vidusskola
98.  Dobeles Valsts ģimnāzija
99.  Mežinieku pamatskola
100.    Penkules pamatskola 

Jēkabpils rajons

101.    Bērzgala pamatskola
102.    Biržu pamatskola
103.    Dignājas pamatskola
104.    Dunavas pamatskola
105.    Elkšņu pamatskola
106.    Jēkabpils 2. vidusskola
107.    Jēkabpils 3. vidusskola
108.    Jēkabpils poļu pamatskola
109.    Jēkabpils vakara vidusskola
110.    Jēkabpils Valsts ģimnāzija
111.    Krustpils pamatskola
112.    Liepenes pamatskola
113.    Mežāres pamatskola
114.    Mežzemes pamatskola
115.    Rites pamatskola
116.    Rubenes pamatskola
117.    Salas vidusskola
118.    Sēlpils pamatskola
119.    Sūnu pamatskola
120.    Viesītes vidusskola
121.    Vīpes pamatskola
122.    Zasas vidusskola 

Jelgavas rajons

123.    Elejas vidusskola
124.    Glūdas pamatskola
125.    Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola
126.    Teteles pamatskola
127.    Vircavas vidusskola
128.    Aizupes pamatskola
129.    Lielvircavas pamatskola
130.    Ozolnieku vidusskola
131.    Platones pamatskola
132.    Sesavas pamatskola
133.    Staļģenes pamatskola
134.    Zaļenieku pamatskola 

Jelgavas pilsēta

135.    Jelgavas 1. ģimnāzija
136.    Jelgavas 1. sanatorijas internātskola
137.    Jelgavas 2. pamatskola
138.    Jelgavas 2. sanatorijas internātskola
139.    Jelgavas 3. pamatskola
140.    Jelgavas 4. pamatskola
141.    Jelgavas 5. vidusskola
142.    Jelgavas 6. vidusskola
143.    Jelgavas speciālā skola
144.    Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
145.    Jelgavas Valsts ģimnāzija 

Jūrmalas pilsēta

146.    Jaundubultu vidusskola
147.    Ķemeru vidusskola
148.    Lielupes vidusskola
149.    Majoru pamatskola
150.    Pumpuru vidusskola
151.    Slokas pamatskola
152.    Vaivaru pamatskola 

Kuldīgas rajons

153.    Basu pamatskola
154.    Ēdoles pamatskola
155.    Jāņmuižas pamatskola
156.    Kuldīgas 2. vidusskola
157.    Kuldīgas centra vidusskola
158.    Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola
159.    Kuldīgas pilsētas Alternatīvā sākumskola
160.    Laidu pamatskola
161.    Nīkrāces pamatskola
162.    Pelču pamatskola
163.    Rendas pamatskola
164.    Skrundas 1. vidusskola
165.    Turlavas pamatskola
166.    V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
167.    Vārmes pamatskola
168.    Zigfrīda Meierovica Kabiles vidusskola 

Krāslavas rajons

169.    Aleksandrovas speciālā internātskola
170.    Andrupenes pamatskola
171.    Andzeļu pamatskola
172.    Asūnes pamatskola
173.    Aulejas pamatskola
174.    Dagdas arodvidusskola
175.    Dagdas vidusskola
176.    Ezernieku vidusskola
177.    Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola
178.    Grāveru pamatskola
179.    Indras vidusskola
180.    Izvaltas pamatskola
181.    Kalniešu pamatskola
182.    Konstantīnovas pamatskola
183.    Krāslavas ģimnāzija
184.    Krāslavas pamatskola
185.    Krāslavas vakara arodvidusskola
186.    Labiešu pamatskola
187.    Piedrujas pamatskola
188.    Priežmalas pamatskola
189.    Robežnieku pamatskola
190.    Sauleskalna pamatskola
191.    Skaistas pamatskola
192.    Šķaunes pamatskola
193.    Šķeltovas pamatskola
194.    Upmalas pamatskola
195.    Varavīksnes vidusskola 

Liepājas rajons

196.    A.Kronvalda Durbes vidusskola
197.    Aizputes pagasta pamatskola
198.    Aizputes vidusskola
199.    Apriķu pamatskola
200.    Bārtas pamatskola
201.    Grobiņas vidusskola
202.    Kalētu pamatskola
203.    Kalvenes pamatskola
204.    Kapsēdes pamatskola
205.    Lažas speciālā internātpamatskola
206.    Māteru Jura Kazdangas pamatskola
207.    Nīcas vidusskola
208.    Pāvilostas vidusskola
209.    Rucavas pamatskola
210.    Rudes pamatskola
211.    Sikšņu pamatskola
212.    Vaiņodes internātpamatskola
213.    Vaiņodes vidusskola
214.    Vērgales pamatskola

Liepājas pilsēta

215.    Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
216.    J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
217.    Liepājas 1. vidusskola
218.    Liepājas 15. vidusskola
219.    Liepājas 48.arodvidusskola
220.    Liepājas 7.vidusskola
221.    Liepājas 8. vidusskola
222.    Liepājas A. Puškina 2. vidusskola
223.    Liepājas Centra sākumskola
224.    Liepājas Ezerkrasta sākumskola
225.    Liepājas Katoļu pamatskola
226.    Liepājas Kristīgā sākumskola
227.    Liepājas Raiņa 6.vidusskola 

Limbažu rajons

228.    Alojas Ausekļa vidusskola
229.    Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas pamatskola
230.    Friča Bārdas Pociema pamatskola
231.    Katvaru speciālā internātpamatskola
232.    Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
233.    Lielupes vidusskola
234.    Limbažu 1. vidusskola
235.    Limbažu 2. pamatskola
236.    Limbažu 3. vidusskola
237.    Limbažu vakara vidusskola
238.    Vidrižu pamatskola

Ludzas rajons

239.    Brigu pamatskola
240.    Cirmas pamatskola
241.    Istras vidusskola
242.    Ludzas pilsētas ģimnāzija
243.    Mežvidu pamatskola
244.    Pušmucovas pamatskola

Madonas rajons

245.    Barkavas pamatskola
246.    Cesvaines vidusskola
247.    Dzelzavas pamatskola
248.    Kusas pamatskola
249.    Lazdonas pamatskola
250.    Liezēres pamatskola
251.    Ļaudonas vidusskola
252.    Madonas pilsētas 1. vidusskola
253.    Madonas Valsts ģimnāzija
254.    Meirānu Kalpaka pamatskola
255.    Murmastienes pamatskola
256.    Ošupes pamatskola
257.    Praulienas pamatskola
258.    Sarkaņu pamatskola
259.    Varakļānu vidusskola

Ogres rajons

260.    Jaunogres vidusskola
261.    Jumpravas vidusskola
262.    Kaibalas pamatskola
263.    Madlienas vidusskola
264.    Ogres 1.vidusskola
265.    Suntažu vidusskola

Preiļu rajons 

266.    Līvanu 1.vidusskola
267.    Aglonas internātvidusskola
268.    Aglonas vidusskola
269.    Aizkalnes pamatskola
270.    Dravnieku pamatskola
271.    Gailīšu pamatskola
272.    Galēnu pamatskola
273.    Jaunsilavas pamatskola
274.    Jersikas pamatskola
275.    Līvānu 2.vidusskola
276.    Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola
277.    Pelēču pamatskola
278.    Preiļu 1.pamatskola
279.    Preiļu 2.vidusskola
280.    Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
281.    Preiļu valsts ģimnāzija
282.    Priekuļu pamatskola
283.    Riebiņu vidusskola
284.    Rimicānu pamatskola
285.    Rožupes pamatskola
286.    Rudzātu speciālā internātskola
287.    Rudzātu vidusskola
288.    Rušonas pamatskola
289.    Salas pamatskola
290.    Sīļukalna pamatskola
291.    Sutru pamatskola
292.    Vanagu pamatskola
293.    Vārkavas pamatskola
294.    Vārkavas vidusskola 

Rēzeknes rajons

295.    Bērzgales pamatskola
296.    Daugaviešu pamatskola
297.    Kruķu pamatskola
298.    Lūznavas pamatskola
299.    Mākoņkalna pamatskola
300.    Rikavas pamatskola

Rēzeknes pilsēta 
301.    Rēzeknes 4.vidusskola
302.    Rēzeknes 5.vidusskola
303.    Rēzeknes poļu vidusskola
304.    Rēzeknes vakara vidusskola 

Rīgas rajons 

305.    Ādažu pagasta vidusskola
306.    Allažu pamatskola
307.    Babītes vidusskola
308.    Berģu pamatskola
309.    Gaismas speciālā internātpamatskola
310.    Garkalnes pamatskola
311.    Inčukalna pagasta pamatskola
312.    Ķekavas vidusskola
313.    Mālpils internātpamatskola
314.    Mālpils vidusskola
315.    Mārupes mūzikas un mākslas skola
316.    Mārupes pamatskola
317.    Pabažu pamatskola
318.    Ropažu vidusskola
319.    Salaspils 1. vidusskola
320.    Salaspils 2. vidusskola
321.    Salaspils sākumskola
322.    Saulkrastu vidusskola
323.    Sējas pamatskola
324.    Sidgundas pamatskola
325.    Siguldas 2. vidusskola
326.    Siguldas 3. pamatskola
327.    Siguldas Mākslas skola
328.    Turaidas pamatskola
329.    Ulbrokas vidusskola
330.    Zaķumuižas pamatskola

Rīgas pilsēta
331.    Rīgas 17. vidusskola
332.    Rīgas 3. vidusskola
333.    Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola
334.    Rīgas Centra sākumskola
335.    Rīgas Ukraiņu vidusskola
336.    Āgenskalna ģimnāzija
337.    Iļģuciema vidusskola
338.    Rīgas 19. vidusskola
339.    Rīgas 33. vidusskola
340.    Rīgas 34. vidusskola
341.    Rīgas 41. vidusskola
342.    Rīgas 54. vidusskola
343.    Rīgas 68. vidusskola
344.    Rīgas 71. vidusskola
345.    Rīgas 96. vidusskola
346.    Rīgas Anniņmuižas vidusskola
347.    Rīgas Bolderājas sākumskola
348.    Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
349.    Rīgas Imantas vidusskola
350.    Rīgas Ostvalda vidusskola
351.    Rīgas Valdorfskola
352.    Rīgas 15. vidusskola
353.    Rīgas 25. vidusskola
354.    Rīgas 51. vidusskola
355.    Rīgas 75. vidusskola
356.    Rīgas 88. vidusskola
357.    Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
358.    Rīgas Pļavnieku sākumskola
359.    Rīgas speciālā pamatskola- attīstības centrs
360.    Rīgas 38. vidusskola
361.    Rīgas 45. vidusskola
362.    Rīgas Juglas vidusskola
363.    Rīgas Teikas vidusskola
364.    Friča Brīvzemnieka pamatskola
365.    Rīgas 53. vidusskola
366.    Rīgas 94. vidusskola
367.    Rīgas 95. vidusskola
368.    Rīgas Igauņu vidusskola
369.    Rīgas Mūzikas internātvidusskola
370.    Rīgas Pārdaugavas pamatskola
371.    Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
372.    Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola
373.    Rīgas 2. vidusskola
374.    Rīgas 28. vidusskola
375.    Rīgas 37. vidusskola
376.    Rīgas 66. speciālā vidusskola

Saldus rajons 

377.    Brocēnu vidusskola
378.    Jaunlutriņu pamatskola
379.    Kursīšu pamatskola
380.    Lutriņu pamatskola
381.    Pampāļu pamatskola
382.    Rubas pamatskola
383.    Saldus pilsētas 2.vidusskola384.    Saldus pilsētas ģimnāzija
385.    Saldus pilsētas pamatskola
386.    Šķēdes sākumskola
387.    Zvārdes pag. Striķu pamatskola 

Tukuma rajons

388.    Pūres pamatskola
389.    Zemgales vidusskola
390.    Jaunsātu pamatskola
391.    Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
392.    Tukuma vakara un neklātienes vidusskola 

Talsu rajons

393.    Dursupes pamatskola
394.    Lībagu sākumskola
395.    Pastendes pamatskola
396.    Pūņu pamatskola
397.    Sabiles vidusskola
398.    Talsu 2.pamatskola
399.    Talsu 2.vidusskola
400.    Talsu pamatskola
401.    Talsu sākumskola
402.    Talsu Valsts ģimnāzija
403.    Tiņģeres pamatskola
404.    Vandzenes vidusskola
405.    Virbu pamatskola 

Valkas rajons

406.    Birzuļu pamatskola
407.    Blomes pamatskola
408.    Ērģemes pamatskola
409.    Ēveles pamatskola
410.    Kārķu pamatskola
411.    Ķempu pamatskola
412.    Launkalnes pamatskola
413.    Palsmanes pamatskola
414.    Palsmanes speciālā internātskola
415.    Plāņu pamatskola
416.    Smiltenes Centra vidusskola
417.    Smiltenes ģimnāzija
418.    Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola
419.    Streņču vidusskola
420.    Trikātas pamatskola
421.    Valkas ģimnāzija
422.    Valkas pamatskola 

Valmieras rajons

423.    Burtnieku Ausekļa vidusskola
424.    Jaunburtnieku pamatskola
425.    Matīšu pamatskola
426.    Rūjas pamatskola
427.    Vaidavas pamatskola
428.    Valmieras 5.vidusskola
429.    Valmieras pamatskola
430.    Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
431.    Valmieras Pārgaujas pamatskola
432.    Valmieras rajona Zilākalna sākumskola
433.    Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola - AC
434.    Valmieras Valsts ģimnāzija 

Ventspils rajons

435.    Ances pamatskola
436.    Jūrkalnes pamatskola
437.    Piltenes vidusskola
438.    Popes pamatskola
439.    Stiklu speciālā internātskola
440.    Tārgales pamatskola
441.    Ugāles vidusskola
442.    Usmas pamatskola
443.    Užavas pamatskola
444.    Zlēku pamatskola
445.    Zūru pamatskola

Ventspils pilsēta 

446.    Ventspils 1. ģimnāzija
447.    Ventspils 1. pamatskola
448.    Ventspils 2. pamatskola
449.    Ventspils 2. vidusskola
450.    Ventspils 3. vidusskola
451.    Ventspils 4. vidusskola
452.    Ventspils 5. vidusskola
453.    Ventspils 6. vidusskola
454.    Ventspils Centra pamatskola
455.    Ventspils vakara vidusskola