gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Rezolūcija: Vardarbības izpausmes medijos - cēloņi un sekas 

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība
„Ētikas Tilts Latvijā"
Kvēles iela 64, Rīga LV-1064, Tel. 26416266, Reģ. Nr 40008110544, LV79HABA0551017593910

Rezolūcija

Mēs, konferences „Vardarbības izpausmes medijos: cēloņi un sekas" dalībnieki, 2007. gada 30.novembrī LU Lielajā aulā pieņemam sekojošu rezolūciju

Zinātniskie pētījumi par to, kā cilvēku ietekmē vardarbība audiovizuālajos medijos, apstiprina sakarību - vardarbība medijos vairo vardarbību reālajā dzīvē.

Globālā mērogā vardarbība audiovizuālajos medijos ir jauns fenomens cilvēces vēsturē - tikpat nopietna problēma kā vides piesārņošana. Vardarbība audiovizuālajos medijos piesārņo garīgo pasauli, kas nosaka cilvēka rīcību un saskarsmi citam ar citu. Par to liecina arī lielais audiovizuālo mediju inducētais vardarbības upuru skaits reālajā dzīvē.

Latvijas sabiedrībai, kā vienas no senākās vēl dzīvās valodas un kultūras mantiniecēm, ir jāapzinās kultūras morālās saknes. Latvija var būt pirmā valsts Eiropā, kurā ar likumu aizliedz ražot, izplatīt, turēt mājās vai tirgot jebkuru audiovizuālā medija formu, kas satur pašmērķīgu vardarbības (t.sk., erotikas un pornogrāfijas) attēlojumu.

Ir jāizstrādā metodes, kā filtrēt ēterā no citiem raidkanāliem nonākošo vardarbības attēlojumu. Latvijā visas TV un radio raidījumu programmas, arī komerciālās, jāsaskaņo ar klasisko ētisko vērtību principiem. Anonīmie reitingi nav jāuzskata par būtisku argumentu raidījuma kvalitātes vērtējumā. Jāatklāj reitingu aprēķināšanas tehnoloģija. Jāpanāk, ka kardināli tiek mainīta ekrāndarbu iepirkšanas stratēģija, uzlabota filmu anotācija TV programmās un preses izdevumos. Kinoteātros nedrīkst demonstrēt filmas, kurās ir pašmērķīgs vardarbības attēlojums. 

Valsts televīzijai kā vienu no prioritātēm izvirzīt skatītāju mākslinieciskās gaumes veidošanu: palielināt latviešu multfilmu iespaidu bērnu raidījumos, organizēt profesionālas diskusijas par mākslas (kino, teātra u.c.) notikumiem Latvijā.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai jāizveido audiovizuālo mēdiju vardarbības attēlojuma ietekmju  pētījumu apkopošanas un konsultāciju centrs, kas sniedz vajadzīgo informāciju. Tas jādara nekavējoši, kamēr tiek pieņemts un stājas spēkā likums par vardarbības attēlojuma audiovizuālajos medijos aizliegumu valstī.

Lai atturētu bērnus no vardarbīgām datorspēlēm, ir jāveido garīgās dzīves aizsardzības civilā policija, kas balstītos uz bērnu vecāku un vecāko klašu audzēkņu iniciatīvu un veiktu reidus pa interneta kafejnīcām Latvijā. Skolu internets ir jāapgādā ar vardarbības attēlojuma filtrēšanas iekārtām. 

Aicinām Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, LR Kultūras ministriju, LR Bērnu un ģimenes lietu ministriju iedalīt līdzekļus projektiem, ar kuru palīdzību var nodrošināt:

1) informācijas sistēmu par vardarbības attēlojuma postošo spēku;

2) metodoloģisko vizuāli didaktisko materiālu izstrādi un izplatīšanu skolās;

3) mācību kursu par audio vizuālo mediju iedarbības un uztveres specifiku.

Rezolūcija pieņemta Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrības „ Ētikas Tilts Latvijā" rīkotajā starptautiskajā konferencē, kuru atklāja LR Bērnu un ģimenes lietu ministrs, LR Izglītības un zinātnes ministre, LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes rektors,  ievadīja prof. Maijas Kūles referāts „Filozofija pret vardarbību"  un kurā piedalījās Vācijas un Latvijas zinātnieki, skolu audzēkņi, pedagogi un sabiedrības pārstāvji . 

30.11.2007, Rīgā

Rezolūciju nosūtām LR Saeimai, LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, LR Tieslietu ministrijai, LR Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Kultūras ministrijai, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai, skolu valdēm, Latvijas lauku sieviešu apvienībai, Nacionālajai Radio un TV padomei, laikrakstiem.