gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

ATBALSTA GRUPAS AUDŽUĢIMENĒM, AIZBILDŅIEM UN ADOPTĒTĀJIEM

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros paredzēts finansējums atbalsta grupu nodrošināšanai audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. 

Pieredzējušu psihologu vadībā atbalsta grupas šogad reizi mēnesī vai reizi divos mēnešos norisināsies 12 Latvijas rajonos, un tajās ir aicināta piedalīties ikviena audžuģimene, aizbildnis vai adoptētājs. 

Atbalsta grupās, saņemot psihologa atbalstu un palīdzību, kā arī daloties savstarpējā pieredzē, tiek pārrunātas aktuālākās grūtības un meklēti risinājumi.  Pagājušajā gadā kā raksturīgākās problēmas atbalsta grupu darbā aplūkotas grūtības audzināt bērnus ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, grūtības veidot saskarsmi ar bērna bioloģisko ģimeni, no fiziskas un seksuālas vardarbības cietušu bērnu grūtības ģimenē un skolā, bērna adaptācijas grūtības audžuvecāku ģimenē, audžubērna fiziskās veselības problēmas, mācīšanās grūtības, emocionālā piesaiste audžubērnam un šķiršanās grūtības, kā arī audžuvecāku emocionālā izdegšana un grūtības relaksēties, respektējot savas vajadzības. Tāpat, pieaicinot ministrijas un citus speciālistus atbalsta grupā tika sniegta arī informācija likumdošanas jautājumos un atbalsts jautājumos, kas skar sadarbību ar dažādām institūcijām.

Kā nozīmīgākie ieguvumi audžuvecāku atbalsta grupu darbā tiek atzīmēti: iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūtās praktiskās metodes, kuras izmantot, veidojot kontaktu ar bērnu, kuram ir uzvedības, emocionālas un mācīšanās grūtības, uzlabojušās audžuvecāku sadarbības spējas ar institūcijām un bērnu bioloģiskajiem vecākiem, mazinājušies izdegšanas sindroma simptomi, audžuvecāki ir iemācījušies gan sniegt, gan pieņemt atbalstu, kā arī veidojusies saliedētības un kopības sajūta un atbalsta grupu dalībnieki kļuvuši atvērti jaunām idejām un risinājumiem. 

Atbalsta grupu norises vietas apkopotas tabulā. Interesenti, kas vēlas iegūt plašāku informāciju par atbalsta grupām un to norises vietu un laiku, ir aicināti sazināties ar Labklājības ministrijas Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantu savā reģionā.

Atbalsta grupas norises vieta

Cik bieži atbalsta grupa notiek

Atbalsta grupas vadītājs

Pieteikšanās

Rīgā

1x mēnesī

Psiholoģe Dace Blaževica

Rīgas un Zemgales reģiona konsultante Jeļena Semjonkina-Getmaņuka, tālrunis 67021594, 26553487

Vidzemes reģionā

Alūksnē

Cēsīs

Gulbenē

Madonā

Valmierā

 

reizi divos mēnešos

1x mēnesī

reizi divos mēnešos

1x mēnesī

1x mēnesī

 

Psiholoģe Dace Gailīte

 

Vidzemes reģiona konsultante Līga Mergina, tālrunis 64233587, 29451082

Kurzemes reģionā

Kandavā

Kuldīgā

Liepājā

 

1x mēnesī

reizi divos mēnešos

1x mēnesī

 

Psiholoģe Gita Veisa

Psiholoģe Iveta Gēbele

 

Kurzemes reģiona konsultante Ligita Bergmane, tālrunis 63323733, 26543871

Latgales reģionā

Daugavpilī

Krāslavā

Rēzeknē

 

1x mēnesī

1x mēnesī

1x mēnesī

 

Psiholoģe Aija Centnere

 

Latgales reģiona konsultante Inese Upe, tālrunis 64623389, 2940289

Papildus atbalsta grupas nodrošina arī Zantes ģimenes krīzes centrs Tukuma rajona Zantes pagastā

Zemgales reģionā

Tukuma raj. Zantes pag.

 

 2 reizes mēnesī

 

Zantes ģimenes centra speciālisti

 

Rīgas un Zemgales reģiona konsultante Jeļena Semjonkina-Getmaņuka, tālrunis  67021594, 26553487.