gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Eiropas Komisijas publiskā apspriešana par bērnu tiesībām (2011-2014)
Eiropas Komisija no 2010.gada 11. jūnija līdz 2010.gada 20.augustam rīkoja publisko apspriešanu par bērnu tiesībām (2011-2014), kuras mērķus bija noskaidrot viedokļus par Eiropas Savienības bērnu tiesību stratēģijas tālāko virzību, izvērtēt Eiropas Savienības līmenī jau veiktos pasākumus un apzināt turpmāk nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. Latvijas sniegtās atbildes uz Eiropas Komisijas jautājumiempdf.gif - 641  B.