gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Ar 2009.gada 1.janvāri stāsies spēkā jaunas prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Lai pilnveidotu kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbu, Ministru kabinetā (MK) 2008.gada 8.septembrī ir pieņemti jauni noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"word.gif - 648 B, kas aizstās iepriekšējos MK 2002.gada 8.februāra noteikumus Nr.101. Jaunās noteikumu prasības veicinās darba aizsardzības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, pretendentiem personāla sertifikācijas institūcijā būs jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecinātu zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 100 stundu apmērā pēdējo 5 gadu laikā. Minētie dokumenti jāiesniedz papildus augstāko izglītību apliecinošam dokumentam vai iepriekšējam sertifikātam un apliecinājumam par vismaz 3 gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā.

Savukārt, lai uzņēmumam būtu garantēta zaudējumu segšana, kas radušies kompetenta speciālista kļūdas dēļ, viņam jāiesniedz derīga apdrošināšanas polises kopija par civiltiesiskās atbildības nodrošinājumu. Tai jāgarantē zaudējumu segšana ne mazāk kā 10 tūkstošu latu apmērā.

Personāla sertifikācijas institūcija neveiks kompetentā speciālista sertificēšanu, ja viņš pēdējo 5 gadu laikā būs vismaz trīs reizes sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, piemēram, risku novērtēšanu „uz papīra" vai pa telefonu.

Lai uzlabotu kompetento institūciju darbības kvalitāti, turpmāk kompetentās institūcijas rīcībā būs jābūt akreditētai laboratorijai vai jāslēdz ar to sadarbības līgums, tādējādi nodrošinot atbilstošu darba vides mērījumu veikšanu.

Lai pārliecinātos par kompetentās institūcijas praktisko darbību, sertifikācijas institūcija ne retāk kā 1 reizi gadā praktiski pārbaudīs to darbību. Piemēram, pārbaužu laikā apmeklēs kādu no uzņēmumiem, kam attiecīgā institūcija veikusi darba vides iekšējo uzraudzību, iegūs informāciju par tās veikto darba vides risku novērtēšanu un sagatavoto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Tāpat ir precizēts arī nepieciešamo dokumentu saraksts, kas jāiesniedz vērtēšanas komisijai, lai iegūtu kompetentās institūcijas statusu. Minēto statusu varēs anulēt, ja kompetentā institūcija būs vismaz 3 reizes sodīta par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu vai arī tai būs anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, bet jaunā prasība kompetentiem speciālistiem apgūt ne mazāk kā 100 stundu apmācību 5 gadu laikā par darba aizsardzības jautājumiem stāsies spēkā ar 2012.gada 1.jūliju.

Šobrīd Latvijā par kompetentām institūcijām ir atzīti 34 komersanti, bet kā kompetenti speciālisti ir tiesīgi darboties 444 cilvēki, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā.