gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Precizēts to komercdarbības veidu saraksts, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija

Lai uzlabotu darba aizsardzības prasību ievērošanu bīstamajās nozarēs, nodrošinot drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi, Ministru kabinets 2009.gada 22.septembrī ir pieņēmis grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" (Noteikumi Nr.1077word.gif - 648 B).

Grozījumos aktualizēts to komercdarbības veidu saraksts, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos, atstājot sarakstā komercdarbības veidus, kuros pēdējos četros gados visbiežāk notikuši smagie un letālie nelaimes gadījumi, kā arī konstatētas arodslimības. Tie ir, piemēram, būvniecība, kokapstrāde, dažādu izstrādājumu ražošana. Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem, saraksts papildināts ar tādiem komercdarbības veidiem kā lauksaimniecība, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdens un gaisa transports, ķīmiskā tīrīšana, u.c.

Vienlaikus no iepriekšminētā saraksta izsvītroti tādi atsevišķi komercdarbības veidi kā, piemēram, dezinfekcijas un kaitēkļu iznīcināšanas pakalpojumi un logu tīrīšanas pakalpojumi, jo pēc nelaimes gadījumu un arodslimību statistikas datiem situācija darba aizsardzības jomā tajos ir uzlabojusies.

Tādējādi darba devējiem kompetentā institūcija būs obligāti jāpiesaista tikai tajās nozarēs, kurās visbiežāk notikuši smagi un letāli nelaimes gadījumi, kā arī arodslimības. Tāpat kā līdz šim kompetento institūciju šajos uzņēmumos varēs neiesaistīt, ja uzņēmumā nav vairāk kā pieci nodarbinātie vai arī uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma un darba vides iekšējo uzraudzību veic darba aizsardzības speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā (līdz 2012.gada 1.janvārim šos pienākumus var veikt arī darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu pieredzi attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programmu).

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos darba devējiem Valsts darba inspekcijā (VDI) vairs nebūs jāiesniedz informācija un dokumenti, ja uzņēmums nodarbosies ar kādu no iepriekš minētajā sarakstā iekļautajiem komercdarbības veidiem un darba vides iekšējo uzraudzību veiks uzņēmuma darba aizsardzības speciālists, nevis īpaši piesaistīta kompetenta institūcija. Šādos gadījumos darba devējam VDI nebūs jāiesniedz paziņojums par darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā, tādejādi samazinot administratīvo slogu darba devējiem.

Lai darba devēji varētu iepazīties ar jaunajām prasībām, noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Jāuzsver, ESF projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros ir paredzēta īpaša aktivitāte ar mērķi atvieglot darba aizsardzības prasību ieviešanu bīstamo nozaru uzņēmumos un radīt drošāku darba vidi tajos. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar iepriekš minētajā sarakstā iekļautajiem komercdarbības veidiem, laika posmā līdz 2013.gadam ir iespēja bez maksas piesaistīt kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, kas veiks darba vides risku novērtēšanu darba vietās, izstrādās darba aizsardzības pasākumu plānu, kā arī informēs nodarbinātos un darba devēju par darba aizsardzības jautājumiem. Lai saņemtu minēto atbalstu, darba devējam jāiesniedz pieteikums Valsts darba inspekcijā, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38, 114.kabinetā (otrdienās no plkst.10.00 līdz 12.00; trešdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.). Papildus informācija pieejama Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) mājas lapā - www.lddk.lv, kā arī pa tālruņiem: 67600877, 67225162 vai 67021703.