gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Mainīti komercdarbības veidi, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija

Lai uzlabotu darba aizsardzības prasību ievērošanu bīstamajās nozarēs, nodrošinot drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi, 2010.gada 1.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"pdf.gif - 641 B grozījumi.

Grozījumos aktualizēts to komercdarbības veidu saraksts, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos, jo šajos komercdarbības veidos, pēdējos četros gados visbiežāk notikuši smagie un letālie nelaimes gadījumi, kā arī konstatētas arodslimības. Tie ir, piemēram, būvniecība, kokapstrāde, dažādu izstrādājumu ražošana, lauksaimniecība, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdens un gaisa transports, ķīmiskā tīrīšana, u.c.

Tāpat kā līdz šim kompetento institūciju šajos uzņēmumos varēs neiesaistīt, ja:

  • uzņēmumā nav vairāk kā pieci nodarbinātie vai arī uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma un darba vides iekšējo uzraudzību veic darba aizsardzības speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā*
  • * - līdz 2012.gada 1.janvārim šos pienākumus var veikt arī darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu pieredzi attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programmu).

ESF projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar iepriekš minētajā sarakstā iekļautajiem komercdarbības veidiem, laika posmā līdz 2013.gadam ir iespēja bez maksas piesaistīt kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, kas veiks darba vides risku novērtēšanu darba vietās, izstrādās darba aizsardzības pasākumu plānu, kā arī informēs nodarbinātos un darba devēju par darba aizsardzības jautājumiem. Lai saņemtu minēto atbalstu, darba devējam jāiesniedz pieteikums Valsts darba inspekcijā, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38, 114.kabinetā (otrdienās no plkst.10.00 līdz 12.00; trešdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.). Papildus informācija pieejama Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) mājas lapā - www.lddk.lv, kā arī pa tālruņiem: 67600877, 67225162 vai 67021703.