gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai pastāv noteikumi kā ir jāsastāda darba laika grafiku, - cik ilgā laikā iepriekš, cik ilgā laikā iepriekš darba laika grafiku var grozīt?

Saskaņā ar Darba likuma 130.panta otro daļu darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā.

Darba likuma 139.panta piektā daļa noteic, ka darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar maiņu grafikiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā.

Atbilstoši Darba likuma 140.panta ceturtajai daļai, ja ir noteikts summētais darba laiks, atpūtas laiku darbiniekam piešķir saskaņā ar darba grafiku.

Līdz ar to Darba likums paredz tikai gadījumus, kuros darba devējs var paredzēt atsevišķus ar darba kārtību saistītus noteikumus maiņu vai darba grafikā.

Darba likums tieši neparedz maiņu vai darba grafika formu un saturu, kā arī tā grozīšanas kārtību. Tomēr darba devējam, izstrādājot maiņu vai darba grafiku, būtu jāņem vērā, ka darbinieki ar tiem iepazīstināmi saprātīgā termiņā, piemēram, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā.