gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Katram bērnam jādod iespēja uzaugt ģimeniskā un mīlošā vidē
 
“Mēs esam pārāk izšķērdīgi ar saviem bērniem un nodarām viņiem pāri, ļaujot augt bērnunamos. Katram bērnam jādod iespēja uzaugt ģimeniskā vidē. Ģimene ir visdrošākā vide, kurā bērns var pilnvērtīgi attīstīties, attīstīt savas dāvanas un talantus, un būt pieņemts beznosacījumu mīlestībā,” uzsvēra Iveta Vējones kundze šodien preses konferencē, kurā tika prezentēts nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” pētījums par audžuģimeņu kustību Latvijā.

Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Par to liecina šodien prezentētais pētījums par audžuģimeņu kustību Latvijā, kas ir pirmais šāda veida pētījums.

Pētījums apliecina, ka dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centos, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Lielākajai daļai bērnu institūcijās konstatēti mācīšanās iemaņu, garīgās attīstības vai citi traucējumi. Tāpat audžuģimenes apstiprinājušas, ka bērniem novēro dažādas veselības problēmas.

Pētījuma autori uzsver, ka katram bērnam, bet jo īpaši bērniem vecumā līdz trīs gadiem, ir nepieciešama ģimene. “Tikai ģimenē bērns var saņemt patiešām individuālu mīlestību, uzmanību un audzināšanu. Ģimenē bērns iemācās, kas ir mājas, kā rūpēties par sevi un par citiem un kā pēc tam veidot pašam savu ģimeni,” pētījuma prezentācijā uzsvēra Dace Blaževica, nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” valdes priekšsēdētāja.

Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu, lai no 2018. gada Latvijā tiktu veidotas specializētas audžuģimenes. Specializētā audžuģimene ir īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Lai to īstenotu, nepieciešama gan izglītības un atbalsta pakalpojumu pilnveide audžuģimenēm, gan cieša sadarbība starp dažādām valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora institūcijām, kā arī stabils un paredzams finansiālais un sociālais nodrošinājums ģimenēm, kuras aprūpē audžubērnus.

„Audžuģimenes pilda ne tikai ģimenes funkciju. Nereti viņi ir arī aprūpētāji, skolotāji un sociālais atbalsts. Katram bērnam ir savs stāsts un pieredze, un reizēm nepieciešama dubulta pacietība, izpratne un īpaša palīdzība. Tāpēc ir plānots pilnveidot ārpusģimenes aprūpi, pakāpeniski palielināt finansiālo atbalstu, kā arī izveidot stabilu sistēmu sociālam nodrošinājumam,” norādīja labklājības ministrs Jānis Reirs.

“Šobrīd bērnunamos aug teju pusotrs tūkstotis mūsu bērnu. Vairāk nekā 200 no šiem bērniem ir vecumā līdz trīs gadiem. Mēs viņus neredzam un nedzirdam, jo viņi ir tur – bērnunamos – bez balss un bez iespējas sevi aizstāvēt. Tāpēc mūsu visu uzdevums ir panākt, lai neviens zīdainītis nenonāktu bērnunamos un ikvienam bērnam no šī pusotra tūkstoša būtu iespēja izaugt ģimeniskā un mīlošā vidē. Valstij ir jāatbalsta audžuģimenes un mums, visai sabiedrībai, ir jābūt atvērtai pret šiem bērniem. Viņi ir mūsu bērni,” uzsver Iveta Vējone.
 
 
 
Rīgas pilī cildina ģimenes, kas palīdz bez vecāku gādības palikušiem bērniem 04.11.2016

“Jau otro gadu Bāreņu svētdienas nedēļā mēs pulcējamies kopā, lai iestātos par bērniem, kuri aug bērnunamos un savas ģimenes vēl gaida. Mēs zinām, ka ģimene ir visdrošākā vide, kur bērniem uzaugt, ģimenē mēs mācāmies attiecības, mēs mācāmies uzticēties, mīlēt un piedot,” šodien sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Rīgas pilī uzņemot audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus un viņu atbalstītājus.

Valsts prezidents un Iveta Vējone pateicās visām ģimenēm par bērniem dāvāto sirds siltumu un rūpēm, un pašaizliedzīgo darbu, palīdzot bērniem uzaugt. Raimonds Vējonis un Vējones kundze īpaši cildināja trīs stipras Latvijas ģimenes, kuru mājās patvērumu un mīlestību raduši daudz audžubērnu. Valsts prezidenta un Ivetas Vējones pateicības rakstus saņēma Inese un Pēteris Kaļvas, Marija Pupiņa un Aldis Vītiņš, un Ārija un Jānis Martukāni.

Iveta Vējone aicināja domāt par bērniem, kuri savas pirmās dzīves dienas un gadus pavada zīdaiņu bērnunamos. “Vairāk nekā 200 mazulīši vecumā līdz trim gadiem aug četrās sienās savās gultiņās pilnīgā izolētībā un vientulībā. Katram bērnam ir jādod iespēja izaugt ģimeniskā un mīlošā vidē. Un pirmkārt – šiem mazulīšiem!” sacīja Valsts prezidenta kundze, aicinot Latvijai tās simtgadē 2018. gadā sarūpēt brīnišķīgu dāvanu – ģimenes visiem zīdaiņiem un mazulīšiem.

Labklājības ministrs Jānis Reirs klātesošos iepazīstināja ar valsts iecerētajiem atbalsta pasākumiem, lai ģimenēm būtu lielākas iespējas bez vecākiem palikušiem bērniem palīdzēt. “Apzinoties šīs jomas atbildību, budžeta projektā tuvāko trīs gadu laikā ik gadu no valsts budžeta iekļauti gandrīz pieci miljoni eiro. Tāpat esmu izvirzījis par mērķi turpināt strādāt pie citiem iespējamiem risinājumiem, kas jūtami uzlabotu audžuģimeņu ikdienu un veicinātu arvien jaunu ģimeņu veidošanos. Mums visiem ir viens mērķis – palīdzēt bērnam izaugt ģimeniskā vidē," uzsvēra Jānis Reirs.

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis savā uzrunā aicināja veidot tādu valsti, kurā nebūtu iespējams rastiem bāreņiem. “Ir jāstiprina ģimenes vērtības un apzināšanās, ka katrs cilvēks ir pēc Dieva līdzības radīts un tāpēc ir vērtība. Ir jāstrādā pie ekonomiskās izaugsmes un jāsakārto likumdošana, jo uz bāreņiem nevar ietaupīt. Būs tikai dārgāk. Tas viss ir jādara un vēl daudz vairāk,” sacīja Pēteris Sproģis.

 Cildinot ģimenes, kas palīdz bērniem uzaugt, kā arī iestājoties par tiem 1470 bērniem, kas šobrīd aug bērnunamos, Renārs Kaupers un grupa “Latvian Voices”, kā arī puiši no grupas “Olas” dāvināja muzikālus priekšnesumus.

Valsts prezidents un Iveta Vējone Bāreņu dienai veltīto tikšanos rīko ar mērķi pateikties ģimenēm, kuras savās mājās uzņem bez vecāku gādības palikušos bērnus, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību teju pusotram tūkstotim bērnu, kas aug bērnunamos.