gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Publikācijas

Plašu klāstu publikāciju, t.sk. vadlīnijas, brošūras un citus informatīvos materiālus par darba aizsardzību var atrast Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā: www.osha.lv.

.

  • osha_logo_lv.jpg - 4.56 KB