gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas naconālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam 

"Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam"(apstiprināta ar MK 2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.684). 

Atbilstoši Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam word.gif - 648 B noteiktajam, nedeklarētās nodarbinātības samazināšana notiek (atbildīgās institūcijas - Finanšu ministrija un Labklājības ministrija):

  • paaugstinot minimālo algu un palielinot neapliekamo minimumu, lai samazinātu nodokļu slogu zema atalgojuma algām (skatīt 1.4. un 1.5.nodaļu);
  • paaugstinot Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas, piesaistot papildu personālu, pilnveidojot kontroli pār darba tiesību normu ievērošanu, paaugstinot sabiedrības informētības līmeni par darba tiesību jautājumiem, kā arī izstrādājot koordinācijas mehānisma modeli operatīvai informācijas apmaiņai ar atbilstošajām valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām (2005.-2008.gads);
  • stiprinot arodbiedrību un darba devēju apvienību lomu uzņēmējdarbībā, veicinot uzņēmēju apvienošanos uzņēmēju organizācijās, lai radītu labvēlīgu vidi sociāli-atbildīgās uzņēmējdarbības reputācijas palielināšanai;
  • veicot pētījumu nereģistrētās nodarbinātības novērtējumam, lai pilnveidotu analītisko bāzi statistiski pamatotu lēmumu pieņemšanai (2005.-2006.gads).