gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai 

Informatīvo ziņojumu izstrādāja darba grupa, kuras sastāvā bija Labklājības, Finanšu, Ekonomikas ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes, Ekonomikas policijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts būvinspekcijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Informatīvajā ziņojumā atbalstīti šādi priekšlikumi:

  • veikt uzlabojumus normatīvajos aktos;
  • Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas izmantošanu nereģistrētās nodarbinātības ierobežošana;
  • veikt darba devēju un sabiedrības informēšanu par korektu darba tiesisko attiecību veidošanu, ka arī nereģistrētās nodarbinātības radītajām sekām;
  • veikt VDI un VID kapacitātes stiprināšanu;
  • izvērtēt ilgtermiņa risinājuma organizēšanu, t.i., vienota nodarbināto personu reģistra izveidošanas nepieciešamības.