gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Arhīvs

2009.gadā VDI apsekoja 12 189 uzņēmumus, tai skaitā 4 996 apsekojumi bija sakarā ar nelegālās nodarbinātības apkarošanu, no kuriem atklāti 1686 nelegāli nodarbinātie (2009. gadā atklāto nelegāli nodarbināto skaits (1211) un no 2009. gada septembra līdz decembrim konstatēto "pirmās dienas" līgumu skaits (piemēram, būvniecības nozarē konstatēti 270 šāda veida līgumi)). Visvairāk apsekojumu sakarā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošanu tika veikts tādās nozarēs kā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (1650 apsekojumi), būvniecība (1093 apsekojumi), apstrādes rūpniecība (kokapstrāde, pārtikas produktu ražošana) (686 apsekojumi), lauksaimniecība un mežsaimniecība (346 apsekojumi), individuālo pakalpojumu sniegšana (frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, ķīmiskā tīrīšana, apbedīšana un ar to saistītās darbības u.c.) (307 apsekojumi).

Vislielākais nelegāli nodarbināto skaits atklāts būvniecībā (485 nelegāli nodarbinātie). Salīdzinājumam - vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā atklāti tikai 99 nelegāli nodarbinātie. Savukārt apstrādes rūpniecībā atklāti - 157, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - 112, individuālo pakalpojumu sniegšanā - 124 nelegāli nodarbinātie.

Informatīvās kampaņas "Darba līgums - drošāka rītdiena!" ietvaros VDI kopā ar masu medijiem organizēja 6 nelegālās nodarbinātības samazināšanas reidus.

2009.gadā tika piemērots 1881 administratīvais sods (1060 naudas sodi un 821 brīdinājumi), no kuriem darba tiesību jomā - 1494, bet darba aizsardzībā - 387 administratīvie sodi.

2009.gadā piemēroto naudas sodu summa sasniedz 301405 latus, no kuriem iekasētā naudas sodu summa ir 154915 lati.

2009. gadā VDI izskatījusi 5583 iesniegumus (salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā iesniegumu skaits ir pieaudzis par 17 %), no kuriem 95% bijuši darba tiesību jomā (56% - par darba samaksu, 21% - par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 11% - par darba līgumiem (t.sk. par nodarbināšanu bez darba līguma), 6% - par atvaļinājuma kompensāciju, 4% - par darba un atpūtas laiku, 2% - citi jautājumi).

2009. gadā pa konsultatīvo tālruni kopā tika sniegtas 25 366 konsultācijas (2008.gadā - 24 909).

2009. gadā apmeklētāju pieņemšanas laikā kopā tika sniegtas 24 527 konsultācijas (2008. gadā 23 794).


 
2008.gadā Valsts darba inspekcija (VDI) apsekoja 13 238 uzņēmumus, tai skaitā 4554 uzņēmumus, sakarā ar nelegālā darba apkarošanu. Piecās uzņēmumu inspicēšanas kampaņās, tai skaitā  šūšanas un tekstilizstrādājumu ražošanā, frizētavu un skaistumkopšanas salonu darbībā, būvniecībā  tika apsekoti 1092 uzņēmumi. 2008.gadā norisinājās arī sabiedrības informēšanas kampaņa par darba apstākļiem.

2008.gadā par nelegālo nodarbinātību uzlikti 637 sodi, kuru kopsumma veido188 470 latus. VDI izdevusi  1427 rīkojumus. Savukārt kopumā uzlikto administratīvo sodu skaits ir 2967, bet uzlikto naudas sodu summa ir 506 494 lati. No uzliktajiem sodiem VDI iekasējusi 352 975 latus.

Sakarā ar nelegālo nodarbinātību tika apsekoti 1262 uzņēmumi būvniecībā un atklāti 695 nelegāli nodarbinātie, 871 uzņēmumi apstrādes rūpniecībā (kokapstrādē, pārtikas ražošanā) un atklāti 314 nelegāli nodarbinātie, 454 uzņēmumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un atklāti 191 nelegāli nodarbinātie, 207 individuālo pakalpojumu sniegšanā un atklāti 149 nelegāli nodarbinātie.

2008.gadā VDI izskatījusi 4775 iesniegumus, tai skaitā 4436 darba likumdošanas jomā, 652 - par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 380 - par nodarbināšanu bez darba līguma, 346 - par darba līguma nepilnīgu noformēšanu vai rakstveida formas neievērošanu, 2411 - par darba samaksu. Turklāt papildus pa konsultatīvo telefonu sniegtas aptuveni 24 909 atbildes.

2007.gadā VDI 987 uzņēmumus, atklājusi 2846 nelegāli nodarbinātos, kas ir par 37% vairāk nekā 2006.gadā, kad tika atklāti 1802 nodarbinātie bez rakstiskiem darba līgumiem.

2007.gada laikā par nelegālu nodarbināšanu kopumā 836 darba devēji tika saukti pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu kopsummā par 100689 Ls.

2007. gadā visvairāk nelegāli nodarbināto personu ir atklāts Rīgā un Rīgas rajonā - 1217, Latgalē - 397 un Zemgalē - 358. Savukārt, Kurzemē atklāts 293, Ziemeļvidzemē - 249, Dienvidu reģionā (Ogres, Jēkabpils un Aizkraukles rajons) - 169, bet Austrumvidzemē - 163 nelegāli nodarbināto.

Valsts darba inspekcija aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot anonīmo uzticības tālruni 7312176, lai veicinātu iespējamās informācijas saņemšanu par nelegālo nodarbinātību un citiem būtiskiem darba tiesību vai darba aizsardzības pārkāpumiem.

Saskaņā ar pasākumu plānu Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanu, 2006.gadā VDI tika palielināts inspektoru skaits par 7 cilvēkiem.


2006.gada Valsts darba inspekcija apsekoja 3893 komersantus un atklāja 1802 bez rakstiska darba līguma nodarbinātus cilvēkus, kas ir divreiz vairāk nekā 2005.gada.

Visvairāk bez darba līgumiem nodarbināto atklāti Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā - 583. Latgalē tika konstatēti 263 nelegāli strādājošie, Zemgalē - 259, Dienvidu reģionā (Ogres, Aizkraukles un Jēkabpils rajonos) - 121, Ziemeļvidzemē - 235, Austrumvidzemē - 159 un Kurzemē - 183 nelegāli strādājošie.

Paralēli uzņēmumu apsekojumiem un pārbaudēm 2006.gada maijā Valsts darba inspekcija organizēja plašu sabiedrības informēšanas kampaņu legālas nodarbinātības veicināšanai «Darba līgums strādā». Kampaņas mērķis bija akcentēt darba līguma nepieciešamību un nozīmi stabilās darba attiecības. Kampaņas ietvaros Valsts darba inspekcijas informatīvās teltis viesojās 8 lielākajās Latvijas pilsētās, sniedzot bezmaksas konsultācijas un izplatot vairāk nekā 7000 informatīvo materiālu par darba tiesisko attiecību jautājumiem.


2005.gadā VDI nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros apsekoja 1994 uzņēmumus, no tiem 406 uzņēmumos atklāja 936 nelegāli nodarbinātus darbiniekus (2004. gadā tika veiktas 823 uzņēmumu pārbaudes, kurās fiksēti 409 nelegāli nodarbinātie).

2005. gadā visvairāk nelegāli nodarbināto darbinieku atklāti koksnes un koka izstrādājumu ražošanas nozarē - 24% un būvniecības nozarē - 23%, kā arī mazumtirdzniecības nozarē - 14%, lauksaimniecības un medniecības nozarē - 8%, mežniecības un kokmateriālu sagatavošanas nozarē 5%.

Visvairāk uzņēmumi, kuros tika nodarbināti darbinieki bez darba līguma, atklāti Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā - 106, tajos fiksēti 236 darbinieki bez darba līgumiem un Latgalē - 62 uzņēmumi ar 122 nelegāli nodarbinātajiem, Zemgalē 56 uzņēmumi ar 146 darbiniekiem. VDI apsekojumu rezultātā uzņēmumos darba līgumus oficiāli noformēja 658 cilvēki, bet darba saistības izbeidza 278. Bez darba līgumiem cilvēki 2005.gadā strādāja katrā piektajā pārbaudītajā uzņēmumā.

Darba devēju par darbinieka nodarbināšanu bez darba līguma var sodīt ar naudas sodu līdz Ls 1000. Kopumā 2005. gadā par nelegālu nodarbināšanu 330 darba devēji tika saukti pie administratīvās atbildības un sodīti ar naudas sodu kopsummā par Ls 23045. Attiecīgi 2004. gadā tika sodīts 201 darba devējs par kopsummu Ls 16540. VDI veikusi arī 292 konsultatīvos pasākumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.

Saskaņā ar pasākumu plānu 2005.-2009.gadam, VDI administratīvās spējas paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanu un atbilstoši VDI 2006.gada darbības programmas realizācijas kalendārajam plānam, bija noteikti rādītāji pasākumu izpildes novērtēšanai: uzņēmumu apsekojumu skaits saistībā ar nelegālā darba apkarošanu - 4 500, atklāto nelegāli nodarbināto skaits - 1350, inspektora skaita palielināšana - 7 cilv.