gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • 82% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka situācija darba tirgū tikai pasliktināsies

Eirobarametra aptaujas rezultātipdf.gif - 641 B

Saskaņā ar jūnija Eirobarametra aptauju, 82% latviešu uzskata, ka kritiskākais punkts darba tirgū vēl nav sasniegts, un  tikai 13% uzskata, ka tas ir jau sasniegts. Mazliet pozitīvāk valstī esošo situāciju darba tirgū vērtē pārējās Baltijas valstīs, attiecīgi Igaunijā - 76% un 20%, Lietuvā - 74% un 18%.

Visnedrošākie par esošās darbavietas stabilitāti tuvāko mēnešu laikā ir Lietuvas iedzīvotāji (40%), kamēr Latvijā un Igaunijā ievērojami mazāk iedzīvotāju (26% un 22%) jūtas nedroši par esošo darbavietas stabilitāti tuvāko mēnešu laikā. Tomēr neskatoties to, 35% latviešu un 35% igauņu ir stingra pārliecība par darba nezaudēšanu tuvākajos mēnešos, kamēr Lietuvā šis rādītājs ir tikai 19%. Salīdzinoši pirms 3 gadiem, 2006.gada jūnijā, šie rādītāji Latvijā bija attiecīgi - 11% un 60%. Tas parāda, ka valstī vairāk uz pusi ir palielinājusies darbinieku nedrošība par savu darbavietu stabilitāti pašreizējos apstākļos.

Kā galvenās priekšrocības darba atrašanā Latvijā esošajā situācijā ir norādītas - darba ņēmēju profesionālā pieredze (48%), kvalifikācijas pakāpe (36%), pielāgošanās spējas (34%), valodu zināšanas (33%), kā arī datorprasmes (12%). Salīdzinot ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējiem rādītājiem, Latvijā gandrīz uz pusi augstāk kā citās valstīs tiek vērtētas darba ņēmēju valodu prasmes.

43% Latvijas iedzīvotāju ir dzirdējuši par Eiropas Sociālo fondu (ESF)un tā finansētajām bezdarbnieku apmācībām un citiem pasākumiem, kamēr ES dalībvalstīs ESF atpazīst krietni sliktāk - tikai 33% iedzīvotāju.

85% latviešu uzskata, ka atbalsts uzņēmējdarbības veikšanai ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai iesaistītu arvien vairāk un ilgāk iedzīvotājus darba tirgū, kā arī 84% min - regulāru apmācību darbavietā nepieciešamību, 68%  - bērnu aprūpes iespēju uzlabošanu, 68% -  vecu cilvēku un citu apgādājamo aprūpes iespēju uzlabošanu, 76% - pāreju no nelegālas nodarbinātības uz reģistrēto, 52% - darbinieku mobilitātes veicināšanu.

No visiem attaujātajiem, 9% darbinieku ir bijis tikai viens darba devējs, lielākā daļa (69%) ir strādājuši pie 1-5 darba devējiem, 10% - 6-10darba devējiem, 2%- vairāk kā pie10 darba devējiem. Pie patreizējā darba devēja 13% strādā mazā kā 1 gadu, 39% - 1-5gadus, 14% - 6-10gadus, 13% - 10-20gadus, 8% -ilgāk kā 20gadus.

*Eirobarametra aptauja tika veikta visās 27 ES dalībvalstīs no š.g.maija līdz jūnija vidum. Kopējā respondentu izlase 26756, t.sk., Latvijā - 1012 iedzīvotāji.