gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Darbaspēka kustība 

Ikvienam Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim no 2004.gada 1.maija ir tiesības strādāt, studēt, ceļot, pieteikties darbā kādā no ES dalībvalstīm. Turklāt to iespējams darīt saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus piemēro attiecīgās valsts pilsoņiem.

Brīvas darbaspēka kustības pārejas perioda nosacījumiem dalībvalstīm, kas pievienojās ES ar 2004.gada 1.maiju.word.gif - 648 B

Informāciju par valstīm, uz kurām Latvijas pilsoņi šobrīd var doties strādāt bez ierobežojumiem un  kurās darba tirgus Latvijas pilsoņiem ir slēgts, var sīkāk apskatīt:

Ja vēlies strādāt citā ES dalībvalstī, uzzini savas tiesības!pdf.gif - 641 B

Par darba iespējām citās ES dalībvalstīs informāciju var iegūt:

 • izmantojot EURES. Tajā pieejama informācija par darba iespējām šajās valstīs, piemēram, vakances, darba meklētāju CV, darba un dzīves apstākļi un citi jautājumi;
 • vēršoties pie EURES konsultantiem NVA reģionālajos konsultatīvajos centros;
 • darbiekārtošanas firmās, kuri saņēmuši NVA licenci, ar šo informāciju var iepazīties NVA interneta mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?mid=75 ;
 • lasot sludinājumus laikrakstos.

Pirms darba kādā no ES valstīm noskaidro:

 • cik ticams ir piedāvātais darbs;
 • dokumentu noformēšanas procedūru valstī, kurā plāno strādāt;
 • darba veikšanai nepieciešamās valodas zināšanas;
 • piedāvātā darba apstākļus;
 • nepieciešamo iztikas minimumu;
 • dzīves apstākļus un klimatu;
 • vai izglītība tiek atzīta izvēlētajā valstī. 

Kas jāņem vērā, piesakoties darbā citā ES valstī!pdf.gif - 641 B

Arī par dalībvalstu uzņemšanas nosacījumiem, kā arī par darba un dzīves apstākļiem sīkāku informāciju var iegūt  EURES interneta mājas lapā http://ec.europa.eu/eures/

Informācija par EURES pieejama arī NVA mājas lapā http://www.nva.lv/eures/

Darba zaudēšanas gadījumā kādā ES dalībvalstī:

 • darbiniekam jāreģistrējas tās valsts nodarbinātības dienestā, kurā viņš strādājis;
 • darbiniekam jāizņem veidlapa E 303 tajā gadījumā, ja viņš plāno atgriezties Latvijā;
 • atgriežoties Latvijā, 7 dienu laikā jāreģistrējas NVA par bezdarbnieku;
 • atgriežoties Latvijā, bezdarbnieka statusa iegūšanai veidlapu E 303 būs jāuzrāda NVA un bezdarbnieka pabalsta iegūšanai jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Informējiet savus draugus un ģimeni par nākamo darba devēju un atstājiet precīzu uzturēšanās vietas adresi! Mājās atstājiet jaunāko fotogrāfiju un pases kopiju!