gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2008. gada 4. decembra Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta valdes sēdē par institūta direktori tika ievēlēta Virginija Langbakk no Zviedrijas.

Oficiāli kandidāte tiks apstiprināta amatā tikai pēc tam, kad viņa klātienē Eiropas Parlamenta attiecīgajām komitejām būs sniegusi paziņojumu un Eiroparlaments būs devis apstiprinājumu. Līgums ar direktori varētu tikt noslēgts 2009. gada aprīlī. Pagaidām direktore strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju, ir uzsākts darbs pie personāla atlases. Notiek darbs, lai atrastu institūtam piemērotas telpas aģentūras pastāvīgajā atrašanās vietās Viļņā. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts izveidots 2006. gada decembrī (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1922/2006), lai risinātu ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus, ar kuriem līdz šim nenodarbojās esošās Eiropas Savienības institūcijas. Regulā ietvertie Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta mērķi ir palīdzēt Kopienas iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, un dalībvalstu iestādēm cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī  veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visās Kopienas un sekojoši dalībvalstu politikas jomās, kā arī uzlabot ES pilsoņu izpratni par šiem jautājumiem. Sakarā ar ieilgušo direktora atlases procedūru (neveiksmīgs pirmais konkurss un atkārtota konkursa izsludināšana) institūts pagaidām savu darbību nebija uzsācis.