gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Dzimumu līdztiesības nodaļa ir izstrādājusi palīgamteriāluword.gif - 648 B valsts pārvaldes institūciju darbiniekiem, kurā sniegti ieteikumi normatīvā akta anotācijas II sadaļas aizpildīšanai saskaņā ar 18.12.2007. MK instrukciju Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība".