gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

APSTIPRINU
                                                                           Labklājības ministrs
                                                                             ILNP priekšsēdētājs
                                                                        _______________J.Reirs
                                                                         2016.gada _____.februārī


Invalīdu lietu nacionālās padomes
2016.gada darba plāns
 
Invalīdu lietu nacionālās padomes (turpmāk – ILNP) 2016.gada darba plāns sagatavots atbilstoši ILNP 2015.gada sēdēs nolemtajam un saskaņā ar ILNP dalībnieku sniegtajiem priekšlikumiem. ILNP 2016.gada darba plānā iekļautas tēmas ar mērķi veicināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” noteikto saistību īstenošanu un aktuālo jautājumu risināšanu.
 
1. ceturksnis:
 1. ILNP nolikuma grozījumi;
 2. Nepieciešamie risinājumi pielāgotā sporta atbalstam – ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Paralimpiskā komiteja;
 3. Veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem ar invaliditāti, t.sk., pirmstermiņa veselības pārbaudes – ziņotājs Satiksmes ministrija, Veselības ministrija;
 4. Informācija par pētījuma “ Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu – Labklājības ministrija.
2.ceturksnis:
 1. Sabiedrības integrācijas fonda realizētie un plānotie projekti/pētījumi invaliditātes jomā – ziņotājs Sabiedrības integrācijas fonds;
 2. Labklājības ministrijas īstenotie Eiropas struktūrfondu projekti invaliditātes jomā (projektu ieviešanas progress) – ziņotājs Labklājības ministrija;
 3. Personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējas un darba tiesiskā aizsardzība – ziņotājs Labklājības ministrija/Valsts darba inspekcija;
 4. Informācija par pētījuma “ Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu – Labklājības ministrija.
3.ceturksnis:
 1. Esošie un plānotie pasākumi kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā personām ar invaliditāti – Izglītības un zinātnes ministrija.
 2. Ceļu Būvnormatīvi pieturvietu pieejamības nodrošināšana, izmantojot sabiedrisko transportu– ziņotājs Satiksmes ministrija;
 3. Medicīniskās rehabilitācijas pieejamība personām ar invaliditāti – ziņotājs Veselības ministrija;
 4. Informācija par pētījuma “ Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu – Labklājības ministrija un projekta Izpildītāji.
4.ceturknis:
 1. Pieejamie atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti apcietinājuma un ieslodzījuma vietās – ziņotājs Iekšlietu ministrija;
 2. Publisko iestāžu mājas lapu pieejamība personām ar invaliditāti – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 3. Informācija par pētījuma “Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu – Labklājības ministrija un projekta Izpildītāji.LM Sociālās iekļaušanas un
sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente                                         A.Lukašenoka