gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas dokumenti