gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Mērķis: Radīt vienlīdzīgas iespējas un novērst šķēršļus personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei, veicinot sociālo rehabilitāciju, darbspēju atjaunošanu, izglītības iegūšanu un iesaistīšanos darba tirgū.

Saturs:   Akcentētas problēmas, ar kurām saskaras personas ar invaliditāti, un norādīti vēlamie risinājumi veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības, vides pieejamības un sociālās aizsardzības jomās. 

Informatīvie ziņojumi par Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošanu pieejami šeit.