gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Mērķis: Nodrošināt invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu realizāciju, lai radītu sakārtotu, stabilu un labvēlīgu vidi personu ar invaliditāti sociālajai aizsardzībai.

Saturs: Iekļauti konkrēti pasākumi, kā attīstīt invaliditātes profilakses pasākumus, veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, kā arī invaliditātes noteikšanas un sociālās nodrošināšanas sistēmu pilnveidošanai.

Informatīvie ziņojumi par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu 2005.-2015.gadam īstenošanai izpildi pieejami šeit.