gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Informatīvie ziņojumi par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu 2005.-2015.gadam īstenošanai izpildi: