gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

ES tiesību akti:

  • Padomes (EEK) regula Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmas piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā;
  • Padomes (EEK) regula Nr. 574/72, kurā noteikta regulas Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā, piemērošanas kārtība.