gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pensijām un pabalstiem 2013.gada I ceturksnī

 

 

Saņēmēju skaits

Vidējais piešķirtais apmērs (Ls)

Izdevumi (milj. Ls)

Valsts pensiju speciālais budžets

Vecuma pensija

481 711

190.29

269.1

Apgādnieka zaudējuma pensija

20 432

94.07

5.6

Izdienas pensija*

3 914

200.33

2.3

Speciālās valsts pensijas LR Augstākās Padomes deputātiem

89

1 213.60

0.3

Apbedīšanas pabalsts

4 851

291.64

2.0

Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem

49

76.22

0.01

Vienreizējs pabalsts pārdzīvojušajam laulātajam pensionāra nāves gadījumā

1 673

322.33

0.5

Nodarbinātības speciālais budžets

Bezdarbnieka pabalsts

38 367

133.51 (izmaksājamais apmērs)

12.00

Apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

47

135.00

0.01

Darba negadījumu speciālais budžets

Slimības pabalsti

979

373.80

0.4

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

7 476

175.84

3.5

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

85

140.90

0.04

Apbedīšanas pabalsti

3

639.17

0.00

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Invaliditātes pensija

71 410

117.40

23.7

Slimības pabalsts

70 311

201.85

16.6

Maternitātes pabalsts

6 049

810.52

5.2

Paternitātes pabalsts

2 045

145.31

0.3

Vecāku pabalsts

11 488

324.71

10.1

Apbedīšanas pabalsts

475

700.38

0.4

Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībniekam

1 202

62.43

0.2

Vienreizējs pabalsts pārdzīvojušajam laulātajam pensionāra nāves gadījumā

78

266.37

0.02

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

1 231

59.93

0.2

 

 

 

 

* Izdienas pensijas, kas tiek izmaksātas no valsts pamatbudžeta

6 586

254.14

4.8

 

Datu avots: VSAA statistikas dati