gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Projekti

2016.-2022. gads. Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums

2016.-2018. gads. Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)

Vairāk informācijas: projekta mērķa pamatojums un kontakti.