gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Izglītība bērniem 5-6 gadu vecumā 

2009.-2011.gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros tika nodrošināts izglītības piedāvājums bērniem 5 un 6 gadu vecumā, pilnveidojot pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartus un programmas atbilstoši bērnu vecumposmam un veicot darba samaksu 5-6 gadīgo apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem. Turpmāk 5-6 gadīgo apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem darba samaksa tiks nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas atradīsiet Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.