gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Kompensācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 

Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros, sākot ar 2010.gadu, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem tiek kompensēti radītie zaudējumi par noteiktu pasažieru kategoriju (pirmsskolas vecuma bērni, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, I un II grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, politiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki) pārvadāšanu ar 100% atlaidi sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kā arī tiek segti zaudējumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kas pavada I grupas invalīdu, pārvadāšanu ar 100% atlaidi republikas pilsētu pašvaldībās.

Lai nodrošinātu Sociālās drošības tīkla stratēģijas satiksmes jomas pasākumu īstenošanu turpmākajos gados, valsts budžeta prioritāro pasākumu ietvaros Satiksmes ministrijai 2013.gadam piešķirts papildu finansējums ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 11,705 miljoni latu apmērā.