gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Eiropas gada (2012) mērķi

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ieviešanai Eiropas Savienības līmenī ir izvirzīti 4 mērķi:

 1. skaidrot aktīvas novecošanos un paaudžu solidaritātes nozīmi;
 2. popularizēt esošās politikas un pasākumus, kas veiksmīgi īstenoti, lai veicinātu aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti;
 3. panākt vienošanos par aktīvu rīcību aktīvas novecošanos un paaudžu solidaritātes jautājumu risināšanā;
 4. risināt ar vecumu saistītus diskriminācijas un stereotipu jautājumus.

Arī Latvija ir izvirzījusi četras prioritātes:

 1. Starppaaudžu sadarbība.
 2. Vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana.
 3. Vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana.
 4. Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana.