gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Aktualitātes
  • Š.g. 25.februārī notiek apaļā galda diskusija Vidzemes reģionā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām
Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un Vidzemes plānošanas reģionu š.g. 25.februārī viesnīcā „Wolmar", Valmierā, Tērbatas ielā 16a, organizē apaļā galda diskusiju Vidzemes reģionā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām.

Savu ieguldījumu apaļā galda diskusijas rīkošanai Vidzemes reģionā ir devusi Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un Latvijas Lauku forums, tādejādi sniedzot savu atbalstu tematikas un problemātikas aktualitātei.

Apaļā galda diskusijas galvenais uzdevums ir stiprināt saikni starp valsts un vietējo pašvaldību politiķiem un praktiķiem, īpaši veicinot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem sociālās iekļaušanās un ekonomiskās izaugsmes procesu veicināšanai Vidzemes reģionā. Vidzemes apaļā galda diskusijā ir paredzētas 3 tematiskās darba grupas:
1. Sociālās iekļaušanas politika recesijas laikā un ES fondu atbalsts labklājības nozarē.
2. Pakalpojumu pieejamība vietējās teritorijās, ES fondu piesaiste pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.
3. Vietējo iedzīvotāju iesaiste un aktivitāte sociālā riska mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai - iedzīvotāju iesaiste ES fondu apgūšanā.

Tematiskajās darba grupās, sniedzot informāciju par ES fondu programmām nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā, sociālo politiku un citu politiku teritoriālo dimensiju, tiks apkopoti priekšlikumi un viedokļi sociālās iekļaušanas politikas efektīvai attīstībai, kā arī tiks meklēti veidi, kā veicināt un uzlabot sabiedrības informētību par sabiedrisko aktivitāšu nozīmi un iesaisti kopienas procesos, vietējās organizācijās vai rīcības grupās.

Vidzemes reģiona apaļā galda diskusijā piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, politikas veidotāji, pašvaldību politiķi un darbinieki un speciālisti, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētnieki.

Vidzemes reģiona apaļā galda diskusijas darba kārtības projektspdf.gif - 641 B