gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Aktualitāte
  • Š.g. 26.februārī notiek apaļā galda diskusija Latgales reģionā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām

Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un Latgales plānošanas reģionu š.g. 26.februārī Daugavpils Universitātē , Parādes ielā 1- 115 auditorijā, organizē apaļā galda diskusiju Latgales reģionā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām.

Savu ieguldījumu apaļā galda diskusijas rīkošanai Latgales reģionā ir devusi Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un Latvijas Lauku forums, tādejādi sniedzot savu atbalstu tematikas un problemātikas aktualitātei.

Apaļa galda diskusijas mērķis ir apzināt nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un iespējamos risinājumus dažādos līmeņos, tai skaitā Latgales plānošanas reģionā, identificēt iespējamo atbalstu un resursus, lai nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, iesaistītu viņus vietējās sabiedrības dzīvē, motivētu izmaiņām, kā arī kvalifikācijas celšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Latgales apaļā galda diskusijā ir paredzētas 3 tematiskās darba grupas:
1. Sociālās iekļaušanas politika recesijas laikā un ES fondu atbalsts labklājības nozarē.
2. Pakalpojumu pieejamība vietējās teritorijās, ES fondu piesaiste pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.
3. Vietējo iedzīvotāju iesaiste un aktivitāte sociālā riska mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai - iedzīvotāju iesaiste ES fondu apgūšanā.

Tematiskajās darba grupās, sniedzot informāciju par ES fondu programmām nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā, sociālo politiku un citu politiku teritoriālo dimensiju, tiks apkopoti priekšlikumi un viedokļi sociālās iekļaušanas politikas efektīvai attīstībai, kā arī tiks meklēti veidi, kā veicināt un uzlabot sabiedrības informētību par sabiedrisko aktivitāšu nozīmi un iesaisti kopienas procesos, vietējās organizācijās vai rīcības grupās.

Latgales reģiona apaļā galda diskusijā piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, politikas veidotāji, pašvaldību politiķi un darbinieki un speciālisti, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētnieki.

Latgales reģiona apaļā galda diskusijas darba kārtības projektspdf.gif - 641 B