gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Rīkojums Nr. 619
(prot. Nr. 57 44. §)

2014. gada 30. oktobrī   
Rīgā

Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"

1. Atbalstīt koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu" (turpmāk – koncepcija) ietverto risinājuma 2. variantu.

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Labklājības ministram divu mēnešu laikā pēc koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā izveidot darba grupu politikas plānošanas dokumenta "Plāns minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai" (turpmāk – plāns) izstrādei.

4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram:
4.1. līdz 2015. gada 1. jūlijam iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu;
4.2. līdz 2016. gada 1. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā plāna projektu;
4.3. līdz 2016. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus saskaņā ar plānu.

5. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2016. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"", paredzot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma palielināšanu atbilstoši fiskālajām iespējām.


Ministru prezidente    Laimdota Straujuma


Labklājības ministrs     Uldis Augulis