gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

JĀNIS ANTAŅEVIČS

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Gulbenes novads

Pretendenta darba vieta

Gulbenes novada Sociālais dienests

Amata nosaukums

Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

Vairāk kā 10 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs aktīvi iestājies par Gulbenes novadu kā sociāli atbildīgu novadu, ierosinot un koordinējot vairākus nozīmīgus projektus, tajā skaitā jauna sociālās aprūpes centra izveidi, kā arī deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā.

2018.-2019.gadā aktīvi iesaistījies dažādu ES struktūrfondu projektu īstenošanā, tajā skaitā projekta “Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” plānošanā un īstenošanā, kura ietvaros tika veikta bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēkas pārbūve par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes Alejas” ar 99 gultasvietām, kā arī “Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, “Vidzeme iekļauj", “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” un “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā”.

Būtiskākais Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja ieguldījums 2019.gadā ir iesaistīšanās sociālā aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” izveidošanā un darbības uzsākšanā, sniedzot gan metodisku atbalstu, gan arī meklējot iespējas un piedaloties centra aprīkošanā un iekārtošanā. Līdz ar jaunā centra izveidi Gulbenes novads ir kļuvis atpazīstams ne tikai vietējā kopienā, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī kā sociāli atbildīgs novads, rūpējoties par sava novada vecākā gadagājuma ļaudīm un nodrošinot vislabākos dzīves apstākļus un attieksmi no profesionāla personāla.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs papildus savai aktīvajai dalībai projektu īstenošanā, sniedzis metodisko atbalstu sociālās aprūpes iestāžu darbības uzlabošanai, jo īpaši Gulbenes novada sociālā aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” izveidošanai un darbības uzsākšanai.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs ar savu neizsīkstošo optimismu un izcilajām vadības prasmēm viennozīmīgi ir autoritāte ne vien savas iestādes darbiniekiem, bet visiem sociālā atbalsta iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Vienlaikus Jānis ir ļoti stingrs un nepiekāpīgs savu nosprausto mērķu sasniegšanai, neatkāpjoties no sociālajā jomā noteiktajām prioritātēm.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs ar savu ilgstošo pieredzi un aktīvo darbošanos sociālajā jomā Gulbenes novadu ir popularizējis kā sociāli atbildīgu novadu ne tikai vietējā, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī. Gulbenes novadu bieži apmeklē kolēģi no citām pašvaldībām, gūstot labo praksi un pieredzi sociālajā jomā.