gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ANDA VĪTOLA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Skrundas novads

Pretendenta darba vieta

Skrundas novada p/a "Sociālais dienests"

Amata nosaukums

Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Pedagoģija un vadība

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~11 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Anda Vītola aktīvi iesaistās deinstitucionalizācijas projektā visā Skrundas novadā, gan kā projekta vadītāja, gan kā asistente, nodrošinot pakalpojumus šai mērķa grupai, vadot specializētās darbnīcas un piedaloties iepirkumā infrastruktūras izveidei un mērķa grupas mobilizācijai.

Kā biedrības 'Mini SD" vadītāja piedalās SIF projektā "Motivācijas paaugstināšana ilgstošiem bezdarbniekiem”. Anda ir koordinatore Dienvidkurzemes reģionam, piesaitot 8 mērķa grupas, katrā pa 15 ilgstošiem bezdarbniekiem.

Projekta vadītāja projektā, ko finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds. Nodrošinot programmas "Pats savam saimes galdam" mērķa grupas iesaisti visā Skrundas novadā.

Daudz pārliecinājusi novada deputātus un atbildīgos speciālistus, lai ieviestu novadā uz drošu un ērtu pakalpojumu vērstus pasākumus deinstitucionalizācijas kontekstā.

Aktīvi darbojas republikas sociālo dienestu vadības darbā, vienmēr iesakot jaunus risinājumus sociālajā darbā.

Dibinot biedrību "Mini SD", Anda aktīvi caur nevalstisko sektoru piesaista finansējumu kopienas labklājības celšanai. Allaž meklē sponsorus jau daudzus gadus, lai grūtībās nonākušajiem pilsētas ļaudīm sniegtu Zupas virtuves pakalpojumus.

Gada nogalēs pirmsskolas bērniem un vientuļiem pensionāriem rīko Ziemassvētku pasākumus. Tiek sumināti seniori apaļās jubilejās. Neizsīkstošs ir Andas ieguldījums, rīkojot senioru ikgadējās ekskursijas pa Latviju.

Katru gadu piedaloties dažādos projektu konkursos, tiek uzlabota pilsētas infrastruktūra- ierīkots gājēju celiņš no dienesta uz aprūpes centru, dienesta pagalmā ierīkots viens no jaunākajiemm bērnu rotaļlaukumiem. Trūkuma cietējiem tiek piedāvāts iesaistīties sava dārza ierīkošanā - nodrošinot tos ar stādiem, inventāru un sēklām.

Nu jau trešo reizi piedaloties SIF projektā par motivācijas paaugstināšanu ilgstošiem bezdarbniekiem, ir panākti ievērojami uzlabojumi šīs mērķauditorijas iespējām atgriezties darba tirgū.

Anda nekad neatsaka dalību bērnu vasaras nometnēs, veselības veicināšanas pasākumos Skrundas novadā - vadot radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Regulāri rīko pasākumus un tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu un stāstītu par sociāliem pakalpojumiem novadā.

Anda kā direktore var būt katra darbinieka Sapnis un sadarbības partneru ideāls partneris. Viņa ir atbildīga, uzticama un ļoti lojāla pret katru savu komandas cilvēku. Šķiet, ka viņā kūsā nezūdošās enerģijas dzinējs. Vienmēr smaidīga, laipna, iejūtīga un saprotoša. Direktore pati piedalās kursos un semināros, lai paaugstinātu savas kompetences. iesaista dažādās aktivitātēs savu komandu un sadarbības partnerus. Darbinieki jūt atbalsta plecu un gudru padomdevēju Andas personā. Katrā nozīmīgā pasākumā un notikumā Anda cenšas kolektīvu iepriecināt ar kaut ko jaunu, interesantu un aizraujošu.