gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

INITA KUPČA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Rīgas pilsēta

Pretendenta darba vieta

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs

Amata nosaukums

Sociālais drabinieks darbā ar ģimenēm un bērniem

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

18 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Inita Kupča ir paraugs ne tikai saviem kolēģiem, bet nenovērtējams atbalsts saviem klientiem. Inita savā ikdienas darbā mēģina rast risinājumus un izveidot kontaktu ne tikai ar vecākiem, bet arī ar bērniem. Initas pieredzē ir gadījumi, kad uz centru atnāk bērns, kurš ir mēģinājis veikt pašnāvību un saka: "Es uz māju neiešu, jūs šeit tādi forši cilvēki, palīdziet man!" Tā ir augstākā pilotāža, ja bērni, tie - dēļ kuriem mēs strādājam, uzticas un paši spēj palūgt palīdzību grūtās situācijās. Bet tas ir iespējams tikai ar mērķtiecīgu, labi plānotu darbu, kas ir Initas stiprā puse. Katru gadu cenšamies veikt pakalpojuma kvalitātes novērtējumu, kura laikā klienti par Initu saka tā:

  • neredzēja mūsu ģimeni kā trūcīgo, bet ieraudzīja mūs citām acīm, vienkārši kā ģimeni. Un izveidojās labas, sirsnīgas attiecības. Inita mūs nekontrolē, bet vienkārši nāk ciemos kā cilvēks pie cilvēka, dzeram tēju, runājamies.
  • Inita kā ģimenei tuvs cilvēks, kuram var uzticēties, iedrošināja mani mācīties pedagoģiju, dalās ar savu pieredzi, ne tikai dara darbu, bet patiešām interesējas par mūsu ģimeni, ir pozitīva, saka labus vārdus, komplimentus.
  • Inita ir liels palīgs mūsu attiecībās ar dēlu. Kā mums ‘’īssavienojums’’, tā zvans Initai. Inita klāt. Palīgs bērnam atkarības ārstēšanā. Meklē vajadzīgo palīdzību, piedāvā. Liels atbalsts, kārtojot mājmācību, Inita bija līdzi uz komisiju.

Tā varētu turpināt un turpināt, jo Inita ar pozitīvu attieksmi spēj saskatīt katrā cilvēkā stipro pusi un atbalstīt ar neizzūdošo smaidu. Tikai tad, kad ir izveidojies kontakts, var notikt izmaiņu process ģimenēs.

Par Initu nav saņemtas sūdzības. Inita vienmēr meklējusi individuālus risinājumus katra klienta konkrētajā situācijā, darot vairāk kā amata pienākumi nosaka. Galvenais sasniegt rezultātu. Saņēmusi uzaicinājumu uz klienta 9. klases izlaidumu, kurā zēns pasakot paldies, atzinis, ka bez Initas nebūtu to izdarījies, ar Initas atbalstu iestājies tehnikumā. Inita kopā ar klienti, kurai ir trauksmes un fobijas, kura viena negāja ārā no dzīvokļa, devusies uz frizētavu. Meklēti arvien jauni risinājumi situāciju uzlabošanai. Meklējot atbalstu kopienā, gada laikā palīdzēts 29 ģimenēm, kurās aug 84 bērni. Katram bērnam meklēts individuāls atbalsts, Inita gan devusies līdzi uz reitterapiju, gan meklējusi sponsoru futbola treniņu apmaksai klientu bērniem. Atbalstot katra ģimenes locekļa stipras puses un spēju palīdzēt pašam sev!

Inita 2019. gadā aktīvi papildinājusi savas zināšanas un iegūtās prasmes pielietojusi darbā. Ikdienas darba procesā aktīvi izmanto Dzīves koka metodi, ģimenes un klienta dzīves kvalitātes novērtēšanas metodiku, ko bieži dara kopā ar klientiem. Inita iesaistījusies apmācību nodrošināšanā pašvaldībām ''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2019. gadā'', lai dalītos ar savām prasmēm un zināšanām ar pašvaldību kolēģiem. Ar visām iegūtajām jaunajām zināšanām dalījusies ar kolēģiem, nodrošinot iekšējas apmācības kolēģu vidū.

Inita 2019. gadā aktīvi piedalījusies starpinstitūciju tikšanās, pati tās organizējusi, devusies uz skolām, bāriņtiesu, krīzes centru un citam institūcijām. Nepieciešamības gadījumā bijusi kopā ar klientiem, citās institūcijās un specialistu konsultācijās. Organizējusi starpprofesionāļu tikšanās, kurās pēc nepieciešamības piedalās narkologs, jurists, psihoterapeits, psihologs, psihiatrs. Visu to organizējot Inita saglabā iecietību un smaidu. Jāmin, ka Initas pārraudzībā ir ļoti sarežģītas ģimenes, no 20 lietām septiņās lietās bērniem ir domas par pašnāvību vai pašdestruktīva uzvedība, tāpēc starpprofesionāļu sadarbība situāciju risināšanā ir ļoti svarīga.

Regulāri veicina sociālā darba atpazīstamību sadarbojoties ar PII, slimnīcu sociāliem darbiniekiem, sociāliem pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem utt., stāstot par sociālo darbu, tā nozīmību un iespējamiem darbības principiem. Citu institūciju darbinieku sazinās arī par citiem klientiem, ja ir nepieciešamība, jo novērtē kā labu profesionāli, jautā pēc padoma.

Inita ir vērīga un spēj sadalīt uzmanību visiem klientiem, saglabājot profesionalitāti un pozitīvu attieksmi. Spēj harmonizēt sevi, lai neizdegtu, attiecībās ar kolēģiem izpalīdzīga, atvērta un saprotoša. Spēja izzināt līdz saknei, meklējot cēloņus un labākos iespējamos risinājumus. Svarīgākais ir pozitīvas atsauksmes no klientiem.