gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: GADA NOTIKUMS SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2019

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas", reģ.Nr. 40900026577

Administratīvā teritorija, kurā pakalpojuma sniedzējs darbojas

Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

Pakalpojuma sniedzēja darbības jomas

Sociālais darbs aprūpes iestādē (ilgstošas sociālās aprūpes institūcija pilngadīgām personām);

sociālais darbs ar veciem cilvēkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

 

Laika periodā no 2018.gada līdz 2019.gadam Gulbenes novada pašvaldība īstenoja projektu Nr.4.2.2.0/17/I/093 “Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana”, kura ietvaros tika veikta bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēkas pārbūve par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes Alejas” ar 99 gultasvietām. Projekta kopējās izmaksas bija 2,4 miljoni eiro, no kuriem vairāk kā puse bija Gulbenes novada pašvaldības finansējums. Centrs tika atklāts 2019.gada aprīlī un līdz šim tajā jau tikuši uzņemti vairāk kā 100 klienti (šobrīd uzturas nedaudz vairāk kā 80 klienti).

Ar šī projekta īstenošanu Gulbenes novads sevi parādījis kā sociāli atbildīgu novadu, rūpējoties par sava novada vecākā gadagājuma ļaudīm un nodrošinot vislabākos dzīves apstākļus un attieksmi no profesionāla personāla.