gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 
Prezentācijas un vizuālie materiāli

Infografika par prasmju un apmācību iespējām pdf.gif - 641 B 27.08.2018.

Animācija par sociālo pakalpojumu sniegtajām iespējām (kur un kādi sociālie pakalpojumi un atbalsts ir pieejams) 27.08.2018.

Pārskats par deinstitucionalizācijas projektu ieviešanas progresupdf.gif - 641 B 31.03.2017.

 
Raksti un skaidrojumi

Skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībaipdf.gif - 641 B 05.10.2017. 

Apkārtraksts "Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai": Nr. 1 pdf.gif - 641 B 29.05.2017.

 
Preses relīzes

Apstiprināta kārtība infrastruktūras veidošanai sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem  20.12.2016.

Palielinās atbalstu adoptētājiem un aizbildņiem par bērnu aprūpi 13.12.2016. 

Pagarināta iespēja pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte 12.12.2016.

Pagarināti deinstitucionalizācijas plānu izstrādes termiņi 29.11.2016. 

LM aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte 20.09.2016. 

Pašvaldības, kuras piedalās deinstitucionalizācijas projektā  05.08.2016.

Daugavpils pilsētas un novada delegācijas iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem Rīgā  01.08.2016.

LM pilnveidos sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu  28.07.2016. 

LM un Siguldas pašvaldība pārrunā iespējas radīt jaunus sociālos pakalpojumus Allažos 22.07.2016.  

Plānošanas reģioni deinstitucionalizācijas plānus varēs izstrādāt līdz 2017.gada jūnijam 12.07.2016. 

Pašvaldības varēs iesniegt projektus sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei 07.07.2016. 

Labklājības ministrija Rīgas plānošanas reģionā pārrunās sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu 28.06.2016.

Labklājības ministrija Kurzemes plānošanas reģionā pārrunās sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu 22.06.2016.

Labklājības ministrija Zemgales plānošanas reģionā pārrunās sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu 20.06.2016.

Labklājības ministrija Latgales plānošanas reģionā pārrunās sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu 14.06.2016.

Sociālos darbiniekus mācīs izvērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības 15.04.2016.

Plāno regulāri apkopot informāciju par ANO rekomendāciju izpildi bērnu tiesību jomā 07.04.2016. 

LM ar plānošanas reģioniem un ministriju pārstāvjiem pārrunā deinstitucionalizācijas ieviešanu 18.02.2016.