gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 
Sagatavoja:
E.Grāveris,
tālr.: 67021593
 
Pasākums paredz iespēju personām ar I grupas redzes invaliditāti apgūt augstāko izglītību. Asistenta pakalpojumu var izmantot gan lai nokļūtu augstākās izglītības iestādē, gan atpakaļ, gan izglītības programmas apguvei.

 

 

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:
 • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.
 • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:
 • darbu un atpakaļ;
 • izglītības iestādi un atpakaļ;
 • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
 • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ:
 • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta un saņemtu ārstniecības pakalpojumu;
 • brīvā laika pavadīšanas vietām, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • dažādām institūcijām, saņemtu pakalpojumu un nokļūtu atpakaļ.
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Apakškategorijas

AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system
AUTO-imported from old system